Tūrisms
Vides gidi Ruņupē ( publicēts 05.07.2013.)

Pēc neilga pārtraukuma  4.jūlijā turpinājās Vides gidu apmācības novadā, kurām iniciatori ir Virgas pamatskola. Un šoreiz pasniedzēja Andra Maisiņa pavadībā devāmies uz Ruņupes dabas liegumu, lai izpildītu mājas darbu – izveidotu dabas taku gar un pa Ruņupi, kas ir viena no straujākajām upēm Latvijā?!

Ruņupei dažādos avotos ir vairāki nosaukumi – Lietuvas pusē tā ir Rūna, Aizvīķu pusē tā ir Ruņa, bet pie Mazgramzdas muižas -  tā ir mums pazīstamā Ruņupe. Lieguma teritorija ir liela 607ha, kurā 550metru upes arī atrodas aizsargājamajā teritorijā.

Upei abos krastos izveidojušies kanjoni(gandrīz kā Amerikā!) – tie ir ļoti stāvi krasti, kas veido brīnišķīgu upes ainavu, tikai daudzās vietās to nevar labi saskatīt, jo tie ir aizauguši ar krūmājiem. Agrā pavasarī, kad kokiem nav lapu upe ir pārredzama no jebkuras vietas.

Ruņupes ekspedīcijas dalībniekiem bija daudz jautājumu par to, kāpēc dabas liegumu nevarētu sakopt -  izvākt kritalas, izveidot takas, upes pieejas vietas ?Uz ko Andris Maisiņš atbildēja, ka pašvaldībai nepieciešams Ruņupes lieguma dabas aizsardzības un teritorijas apsaimniekošanas plāns, kad arī tas būtu iespējams.

Ekspedīcijas dalībnieki ,visa maršruta garumā, vēroja dabu un dabas veidojumus – interesantas sūnas, augus , piepes, atrada vairākas aizsargājamas augu sugas kā dobo cīrulīti, mēneseni un meža zvaniņus, tāpat arī bija izbrīnīti par dižkokiem, ozolu intensitāti dabas liegumā un daudzajām koku un augu sugām, kas tur sastopamas. Iespaidīga ir arī Mazgramzdas dižkoku gatve, kuras vecums mērojams daudzos gadu desmitos. Vairāki koki sasnieguši īsta dižkoka statusu tikai nav apzināti un nosūtīti dabas aizsardzības pārvaldei. Tā ir viena niša dabas aizsardzībā novadā, kas jāsakārto, jāsakopj, jo katra dižkoku gatve pie mūsu novada muižām ir dabas lepnums un varenība.

Katra nodarbība sniedz daudz jaunas informācijas, ko ikdienā noteikti mēs nepamanītu, bet dabas lietas izpētot un nofotografējot tās paliek labāk atmiņā. Katrā nākamā reizē mēs jau zinām vairāk, un par saviem  vērojumiem un zināšanām varam arī citiem pastāstīt.

 

Tūrisma organizatore Daiga Egle

Pasākumu kalendārs