Tūrisms

Viktorīnas 3. kārta

 Tāpat kā pirmajā kārtā, tā arī otrajā jārod atbildes uz 25 jautājumiem. Vienu daļu atbilžu var iegūt no internetvides, daļu ir jāizpēta klātienē, bet daļu jāizzina no vietējiem ļaudīm.

Vērtējiet paši, kā iegūsiet atbildes, jo viss turpinās! Gala rezultāts tiks summēts kopā par visām trīs kārtām, tāpēc ja nepiedalījies 1. kārtā, droši vari izzināt novadu arī 2. un 3. kārtā līdz par septembra beigām.

2. kārtas anketu var saņemt Priekules novada bibliotēkās kā arī lejuplādēt šeit. Pēc lejuplādes anketu saglabāt savā datorā un, nesteidzīgi pārdomājot atbildes, to aizpildīt. Pēc tam aizpildīto anketu var nosūtīt uz e-pasta adresi viktorina@priekulesnovads.lv vai nogādāt jebkurā no Priekules novada bibliotēkām:

Priekules pilsētas bibliotēka - Saules iela 1, Priekule;

Bunkas pagasta bibliotēka - Bunkas kultūras nams, Bunkas pagasts;

Bunkas pagasta Krotes bibliotēka - Krotes pamatskola, Krote, Bunkas pagasts;

Bunkas pagasta Tadaiķu ciema bibliotēka - Saules iela 10, Tadaiķi;

Gramzdas pagasta Gramzdas bibliotēka - Skolas iela 3, Gramzdas pagasts;

Gramzdas pagasta bibliotēkas ārējās apkalpošanas punkts Aizvīķos - Aizvīķi, Gramzdas pagasts;

Kalētu bibliotēka - Liepu aleja 6, Kalētu pagasts;

Virgas pagasta Virgas bibliotēka – “Liepsalas”, Virgas pagasts;

Virgas pagasta bibliotēkas ārējās apkalpošanas punkts Paplakā - Pagastmāja, Paplaka, Virgas pagasts;

Virgas pagasta Purmsātu bibliotēka - Dārza iela 8, Purmsāti, Virgas pagasts.

 

NOTEIKUMI

Viktorīnā var piedalīties ikviens interesents, kurš atbildējis uz viktorīnas jautājumiem, norādījis savu vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru. 
Iesniegtās atbildes tiek reģistrētas vienotā reģistrā un pēc tam vērtētas.
Par katru pareizu atbildi tiek piešķirts 1 (viens) punkts.
Nepilnīgs objekta nosaukums vai neprecīza atbilde nesaņem punktu.
Rezultāts tiek noteikts, summējot katra dalībnieka iegūtos punktus.
Vienā kārtā katrs dalībnieks var piedalīties tikai 1 (vienu) reizi.

Uzvarētāju noteikšana un apbalvošana 
Katrā kārtā tiek noteikts viens uzvarētājs, kā arī viens uzvarētājs visu trīs kārtu kopvērtējumā. 

Par Priekules novada viktorīnas “Izzini savu novadu!” uzvarētāju tiek atzīts dalībnieks ar lielāko punktu skaitu. 
Ja ir vairāki dalībnieki ar vienādu punktu skaitu 1.,2. vai 3. kārtā, par uzvarētāju atzīst dalībnieku, kurš no tiem atbildes iesniedzis ātrāk, vadoties pēc atbilžu iesniegšanas reģistra.
Dalībnieks ar lielāko punktu skaitu 1., 2. un 3. kārtā balvā saņem Priekules novada uzņēmēju balvu.
Par gala uzvarētāju tiek atzīts dalībnieks ar lielāko iegūto punktu skaitu, kas iegūts visās trīs viktorīnas kārtās. Galvenā balva - 100 eiro (viens simts eiro), ko nodrošina Priekules novada pašvaldība.   

 

Atpakaļ