VAKANCES

Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina konkursu uz Priekule vidusskolas direktora amatu

Prasības pretendentiem:

 • pretendentam nav Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu;
 • augstākā pedagoģiskā izglītība vai augstākā izglītība un apgūta akreditēta programma pedagoģijā ar nepieciešamo kvalifikāciju atbilstoši Izglītības likumā un Ministru kabineta noteikumos par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un profesionālās pilnveides kārtību;
 • valsts valodas prasme augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas prasme profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;
 • vismaz triju gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā vai izglītības vadības darbā,
 • prasmes darbā ar datoru,
 • zināšanas vadības darba organizēšanas metodikā,
 • zināšanas izglītības satura un attīstības jautājumos
 • labas komunikāciju, sadarbības, valodas un publiskās runas prasmes.

Atalgojums – 1168 eur, no 01.09.2021 – 1228 eur.

Iesniedzamie dokumenti

 • iesniegums;
 • motivācijas vēstule;
 • Priekules vidusskolas attīstības vīzija;
 • dzīves apraksts (CV),
 • izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas;
 • izziņa, ka uz pretendentam nav Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu,
 • valsts valodas prasmi apliecinoša dokumenta apliecināta kopija, kas apliecina, ka pretendents prot valsts valodu augstākajā līmenī (izņemot personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās programmas latviešu valodā).

Pretendents dokumentus var iesniegt

 • personīgi slēgtā aploksnē Dienvidkurzemes novada pašvaldībā Lielā iela 76, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, LV-3430, darba laikā,
 • nosūtot pasta sūtījumu uz adresi - Dienvidkurzemes novada pašvaldība, Lielā iela 76, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, LV-3430,
 • nosūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu dokumentu uz e-pastu pasts@dkn.lv

Dokumenti iesniedzami līdz 2021.gada 12.augustam pl.12.00

 

Konkursa nolikums pieejams Dienvidkurzemes novada pašvaldības interneta vietnēs www.grobinasnovads.lv un www.priekulesnovads.lv

Kontaktpersonas tālr.:26138392

 

NOLIKUMS

 

 

Atpakaļ