24.09.2020. domes sēde (protokols Nr.12)

616. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 24.septembrī                                                                                                                           

Nr.616           

          (protokols Nr.12,  19.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

 

            Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                  V.Jablonska

 

617. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 24.septembrī                                                                                                                           

Nr.617           

          (protokols Nr.12,  20.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

 

            Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                  V.Jablonska

 

 

618. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 24.septembrī                                                                                                                           

Nr.618           

          (protokols Nr.12,  21.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

 

            Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                  V.Jablonska

 

 

619. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 24.septembrī                                                                                                                           

Nr.619           

          (protokols Nr.12,  22.punkts)

 

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

            Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                  V.Jablonska

 

620. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 24.septembrī                                                                                                                           

Nr.620           

          (protokols Nr.12,  23.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

            Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                  V.Jablonska

621. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 24.septembrī                                                                                                                           

Nr.621           

          (protokols Nr.12, 24.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

            Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                  V.Jablonska

 

622. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 24.septembrī                                                                                                                           

Nr.622           

          (protokols Nr.12,  25.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

 

            Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                  V.Jablonska

 

623. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 24.septembrī                                                                                                                           

Nr.623           

          (protokols Nr.12,  26.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

 

            Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                  V.Jablonska

 

624. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 24.septembrī                                                                                                                           

Nr.624           

          (protokols Nr.12,  27.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

 

            Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                  V.Jablonska

625. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 24.septembrī                                                                                                                           

Nr.625           

          (protokols Nr.12,  28.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

 

            Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                  V.Jablonska

626. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 24.septembrī                                                                                                                           

Nr.626           

          (protokols Nr.12,  29.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

            Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                  V.Jablonska

 

627. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 24.septembrī                                                                                                                           

Nr.627           

          (protokols Nr.12,  30.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

 

            Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                  V.Jablonska

 

628. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 24.septembrī                                                                                                                           

Nr.628           

          (protokols Nr.12,  31.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

 

            Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                  V.Jablonska

 

 

629. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 24.septembrī                                                                                                                           

Nr.629           

          (protokols Nr.12,  32.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

 

            Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                  V.Jablonska

630. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 24.septembrī                                                                                                                           

Nr.630           

          (protokols Nr.12,  33.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

 

            Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                  V.Jablonska

 

631. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 24.septembrī                                                                                                                           

Nr.631           

          (protokols Nr.12, 34.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

 

            Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                  V.Jablonska

632. Par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības daļas “Arnoldi”, kadastra apzīmējums 6498 004 0134, Virgas pag., Priekules nov. zemes nomas tiesību izsoles rīkošanu, izsoles sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 24.septembrī                                                                                                                          

Nr.632           

          (protokols Nr.12,  35.punkts)

 

 

Par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības daļas “Arnoldi”, kadastra apzīmējums 6498 004 0134, Virgas pag., Priekules nov. zemes nomas tiesību izsoles rīkošanu, izsoles sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Zemes vienība “Arnoldi“ 0,5 ha kopplatībā, kadastra apzīmējums 6498 004 0134, Virgas pagastā, ir pašvaldībai piekrītoša zeme.

Daļa no zemes vienības „Arnoldi” 0,02 ha platībā ir zeme zem ceļa.

Tiek iznomāta lauksaimniecībā izmantojamā zemes vienības daļa 0,48 ha platībā.

Saskaņā ar 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”(turpmāk tekstā-noteikumi) 32.punktu, neapbūvēta zemesgabala nomnieku noskaidro rakstiskā vai mutiskā izsolē. Iznomātājs pieņem lēmumu par piemērojamo izsoles veidu, nodrošina izsoles atklātumu un dokumentē izsoles procedūru.

Noteikumu  30.4.apakšpunkts nosaka, ka, ja tiek iznomāts neapbūvēts zemesgabals līdz 10 ha lauku teritorijā, kas tiek izmantots lauksaimniecībā […], uz termiņu ne ilgāk par sešiem gadiem […], nomas maksu nosaka atbilstoši Ministru kabineta, pašvaldības domes, citas atvasinātas publiskas personas vai kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja apstiprinātam nomas pakalpojumu maksas cenrādim, kas noteikts, ņemot vērā neatkarīga vērtētāja noteikto tirgus nomas maksu, vai neatkarīga vērtētāja noteiktajai tirgus nomas maksai (bet tā nedrīkst būt mazāka par šo noteikumu 5. punktā minēto , t.i. 28 euro gadā).[…].

Ar 2019.gada 31.janvāra domes sēdes lēmumu Nr.8, protokols Nr.1, tika apstiprināts lauksaimniecības zemes nomas maksas pakalpojuma cenrādis. Virgas pagastā lauksaimniecībā izmantojamai zemei vidējā nosacītā 1 ha tirgus nomas maksa gadā ir 68,00 EUR bez PVN.

Zemes izmantošanas mērķis ir lauksaimniecība.

Saskaņā ar likuma “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 20.pantu, kurš nosaka, ka pašvaldība, kuru administratīvi teritoriālās reformas ietvaros apvieno, var uzņemties aizņēmumu, galvojumu un citas ilgtermiņa saistības, iznomāt savu nekustamo īpašumu, kā arī atsavināt savu kustamo un nekustamo mantu, kuras pārdošanas vērtība pārsniedz 50 000 euro vai 0,1 procentu no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības, tikai pēc tam, kad saņemts pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas (turpmāk — Finanšu komisija) lēmums.

Pamatojoties uz likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” 3.panta 2.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 30.4.apakšpunktu un 32.punktu, likuma “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 20.pantu, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijai sniegt pozitīvu atzinumu par nomas tiesību izsoles rīkošanu zemes vienības daļai “Arnoldi” 0,48 ha platībā, kadastra apzīmējums 6498 004 0134, Virgas pag., Priekules nov.

2. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas pieņemto lēmumu par piekrišanu nomas tiesību izsoles rīkošanai zemes vienības daļai “Arnoldi” 0,48 ha, kadastra apzīmējums 6498 004 0134, Virgas pag., Priekules nov., nosūtīt Priekules novada pašvaldībai uz e-pastu: dome@priekulesnovads.lv 

3. Pēc Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas pozitīva atzinuma saņemšanas rīkot pašvaldībai piekrītošās zemes vienības daļas “Arnoldi” 0,48 ha platībā, kadastra apzīmējums 6498 004 0134, Virgas pagastā, nomas tiesību mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

4. Apstiprināt 1 ha nosacīto izsoles sākumcenu 68,00 EUR bez PVN (sešdesmit astoņi euro un 00 centi).

5. Noteikt nomas tiesību izsoles soli 10,00 EUR (desmit euro un 00 centi).

6. Apstiprināt izsoles noteikumus un to pielikumus, līguma projektu.

7. Papildus izsolē nosolītai zemes nomas maksai nomnieks maksā likumā noteikto pievienotās vērtības nodokli un nekustamā īpašuma nodokli.

8.Uzdot Priekules novada pašvaldības Īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt zemes vienības nomas tiesību izsoles procesu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

-Priekules novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

-nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai;

- Dienvidkurzemes novada finanšu komisijai:  finkomisija@dkn.lv

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

IZSOLES NOTEIKUMI

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

4.pielikums

1.grafiskais pielikums

 

 

 

633. Par adreses piešķiršanu apbūvei paredzētai zemes vienībai „Pūpoli”, Priekules pagastā, Priekules novadā

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 24.septembrī                                                                                                                          

Nr.633           

          (protokols Nr.12,  36.punkts)

 

Par adreses piešķiršanu apbūvei paredzētai zemes vienībai „Pūpoli”, Priekules pagastā, Priekules novadā

 

2020.gada 03.septembrī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX (turpmāk tekstā-iesniedzējs), personas kods XX, dzīvojošaXX, iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/20/1616-S, ar lūgumu piešķirt adresi apbūvei paredzētai zemes vienībai “Pūpoli”, kadastra apzīmējums 6482 007 0016, Priekules pagastā, Priekules novadā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Zemes vienība “Pūpoli”  20,20 ha platībā, kadastra apzīmējums 6482 007 0016, Priekules pagastā ir neapbūvēta.

Iesniedzējs iesniegumā norāda, ka uz zemes vienības tiek veikta mājas būvniecība un lūdz piešķirt adresi.

Atbilstoši 08.12.2015. Ministru kabineta noteikumu Nr.698 “Adresācijas noteikumi” (turpmāk- noteikumi) 2.9. apakšpunktam adresācijas objekts ir zemes vienība, uz kuras ir atļauts būvēt šo noteikumu 2.7. un 2.8. apakšpunktā (viensētas, dzīvošanai, saimnieciskai, administratīvai vai publiskai darbībai paredzēta ēka) minētos objektus (turpmāk- apbūvei paredzēta zemes vienība).

Šo noteikumu 11.punkts nosaka, ka apbūvei paredzētai zemes vienībai adresi piešķir līdz būvprojekta saskaņošanai.

 Pamatojoties uz likuma „Par Pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 2.9.apakšpunktu, 9. un 11.punktu, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Piešķirt apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6482 007 0016 adresi: “Pūpoli”, Priekules pagasts, Priekules novads.

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

Lēmums 1 eks.izsūtāms: U.Šneideram, “Pūpoli”, Priekules pag., Priekules nov., Valsts zemes dienestam, VZDKRN@90000030432 , nekustamo  īpašumu speciālistei M.Kokovihinai

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

634. Par nekustamā īpašuma “Dimanti”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, sadalīšanu 

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 24.septembrī                                                                                                                          

Nr.634           

          (protokols Nr.12,  37.punkts)

 

 

Par nekustamā īpašuma “Dimanti”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, sadalīšanu 

2020.gada 03. septembrī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, personas kods XX, adrese XX, Liepāja, iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/20/1612-S, XX, personas kods XX, adrese XX, Liepāja, iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/20/1613-S un XX, personas kods XX, adrese XX, Priekules nov., iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/20/1611-S (turpmāk tekstā- kopīpašnieki), ar lūgumu atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Dimanti”, Bunkas pagastā, atdalot vienu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6446 004 0053.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Dimanti” (turpmāk tekstā- nekustamais īpašums), kadastra Nr.6446 005 0064, Bunkas pagastā, Priekules novadā, reģistrētas Kurzemes rajona tiesas Bunkas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000117474 uz kopīpašnieku vārda, katram 1/3 domājamā daļa.

Nekustamais īpašums sastāv no divām atsevišķām zemes vienībām.

Kopīpašnieki vēlas atdalīt no nekustamā īpašuma zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6446 004 0053 un piešķirot jaunu nosaukumu “Upesdimanti”.

Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19.,32. un 33. pantiem, pēc tiesīgās personas ierosinājuma saņemšanas, ievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību, ir iespējams izveidot nekustamo īpašumu, sadalot reģistrētu nekustamo īpašumu vairākos nekustamajos īpašumos vai grozot reģistrētu nekustamā īpašuma sastāvu, no tā atdalot nekustamā īpašuma objektus.

Saskaņā Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu nekustamā īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam lauku apvidū un, ja nekustamā īpašuma sastāvā esošā zemes vienība vai būve nav adresācijas objekts, nekustamajam īpašumam pilsētā vai ciema teritorijā piešķirts rekvizīts, kas nav adrese.

 Pamatojoties uz likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 1.panta 14.punktu, 19.panta pirmās daļas 1.punktu, 32.,33.pantiem, likuma „Par Pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma “Dimanti”, kadastra Nr.6446 005 0064, Bunkas pagastā, Priekules novadā, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6446 004 0053.

2. Atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6446 004 0053 piešķirt jaunu nosaukumu “Upesdimanti” un noteikt zemes lietošanas mērķi- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101.

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Lēmums izsūtāms 1 eks. izsūtāms: XX,XX,XX; Valsts zemes dienestam, VZDKRN@90000030432, nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

635. Par 28.12.2012. lauku apvidus zemes nomas līgumu Nr.24/12 un 25/12, noslēgts ar XX,   pirmstermiņa izbeigšanu

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 24.septembrī                                                                                                                          

Nr.635           

          (protokols Nr.12,  38.punkts)

 

 

Par 28.12.2012. lauku apvidus zemes nomas līgumu Nr.24/12 un 25/12, noslēgts ar XX,   pirmstermiņa izbeigšanu

 

Izskatot jautājumu par 28.12.2012. lauku apvidus zemes nomas līgumu Nr.24/12 un 25/12, noslēgts ar XX, pirmstermiņa izbeigšanu, tika konstatēts:

2012.gada 28.decembrī ar XX (turpmāk tekstā- nomnieks) tika noslēgti divi lauku apvidus zemes nomas līgumi:

1. Nr.24/12 par zemes vienības “Kalves” 0,81 ha, kadastra apzīmējums 6458 001 0143, Gramzdas pagastā, Priekules novadā iznomāšanu. Zemes vienība ir apbūvēta. Uz tās atrodas nomniekam (pamatojoties uz 06.07.2012. Mantojuma apliecību ar reģistra Nr.1498, izdevusi zvērināta notāre Vineta Novicka) piederošas ēkas/būves- dzīvojamā ēka un saimniecības ēka;

2. Nr.25/12 par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 6458 001 0144- 1,46 ha platībā un 6458 001 0145- 4,39 ha platībā nomu. Zemes lietošanas mērķis – lauksaimniecība.

Līgumu termiņš noteikts līdz 2022.gada 28.decembrim.

Nekustamais īpašums “Kalves”, kadastra Nr.6458 001 0143, Gramzdas pagastā, Priekules novadā, sastāv no trim zemes vienībām. Īpašuma tiesības uz zemi 2013.gada 02. jūlijā nostiprinātas Kurzemes rajona tiesas Gramzdas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000522433 uz pašvaldības vārda.

Sakarā ar nomas maksas un nekustamā īpašuma nodokļa parādu nomniekam tika  nosūtīts 30.06.2020. brīdinājums ar reģ.Nr.2.1.7/20/658-N par parāda samaksu līdz 2020.gada 07.augustam. Nekustamo īpašumu speciāliste M.Kokovihina 2020.gada 12.augustā telefoniski sazinājās ar nomnieku par parāda samaksu. Līdz 2020.gada 31.augustam maksājumi nav veikti.

Uz 31.08.2020. parāds sastāda: nomas maksa- 174,34 EUR un nekustamā īpašuma nodoklis- 237,18 EUR. Kopā EUR 411,52. Pēdējie maksājumi saņemti: nomas maksa-31.10.2014. un nekustamā īpašuma nodoklis – 23.08.2017.

Lauku apvidus zemes nomas līguma 4.2.3. apakšpunkts nosaka, ka iznomātājam, t.i., pašvaldībai, ir tiesības vienpusēji lauzt līgumu pirms termiņa, ja nomnieks  ir nokavējis nomas maksas vai nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus vairāk nekā divus ceturkšņus pēc kārtas vai nav veicis līguma V nodaļā noteiktos pienākumus un viena mēneša laikā pēc Iznomātāja rakstiska brīdinājuma saņemšanas nav novērsis pieļauto pārkāpumu sekas […].

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 28.12.2012. lauku apvidus zemes nomas līgumu Nr.24/12 un 25/12 4.2.3.apakšpunktu, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.Izbeigt ar 2020.gada 30.septembri 28.12.2012. lauku apvidus zemes nomas līgumus Nr.24/12 un 25/12, kas noslēgti ar XX, personas kods XX.

2. Noteikt, ka esošie nomas maksas un nekustamā īpašuma nodokļa parādi jānomaksā līdz 2020.gada 31.oktobrim.

3.Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Lēmums 1 eks. izsūtāms: XX un elektroniski parakstītu uz e-pastu: aigars.sarpnicks@gmail.com , nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska