Aktualitātes

Priekulē radīs apstākļus velo kultūras uzlabošanai

 

Priekules novadā šī gada vasara ir bagāta ar daudziem dažādiem, mazākiem un lielākiem projektiem. Viens no tiem ir Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.- 2020.gadam apakšpasākuma: 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes: 19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” projekts “Velo statīva ar jumtiņu iegāde- jaunās paaudzes velo kultūras uzlabošanai”, Nr.20-02-AL13-A019.2203-000009.

Tā kā velo izmantošana savās ikdienas gaitās kļūst arvien populārāka ir jāveicina un jārada labvēlīgi apstākļi velo kultūras uzlabošanai. Vieni no aktīvākajiem velo izmantotājiem pilsētā ir jaunieši, un ir teritorija, kurā ir pilnīgi loģiska jauniešu pulcēšanās, tajā skaitā arī ar velosipēdiem. Līdz šim novērots, ka jaunieši savus velosipēdus mēdz novietot kā pagadās- cits rūpīgi un akurāti, cits vienkārši noliek pie zemes. Protams ir jāpastāv arī iespējai, kur šo velosipēdu kulturāli novietot un tieši tas ir šī projekta uzdevums, jo realizējot projektu paredzēts uzlabot velo novietošanas iespējas teritorijā starp Priekules vidusskolu, daudzfunkcionālo sporta halli un stadionu. Šajā teritorijā paredzēts novietot velo statīvu ar jumtiņu vienlaicīgi 30 velosipēdu novietošanai. Velo statīvs būs nodrošināts arī ar videonovērošanu. Šāda iespēja pašvaldībai ir pateicoties biedrības “Liepājas rajona partnerība” izsludinātajam LEADER projektu konkursam, kura mērķis ir konkursa kārtībā piešķirt līdzfinansējumu aktivitāšu īstenošanai saskaņā ar sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju.

Uz doto brīdi ir uzsākta projekta realizācija, jo lēmumu no Lauku atbalsta dienesta par projekta galīgo apstiprināšanu pašvaldība saņēma 3.jūlijā. Drīz, pēc lēmuma saņemšanas, tika parakstīti līgumi ar cenu aptaujās noteiktajiem aprīkojuma piegādātājiem. Viens ir līgums ar SIA “Nometala.lv” par velo statīva ar jumtiņu 30 velosipēdiem izgatavošanu un piegādi uz Priekuli par 4 977,94 EUR ar PVN. Savukārt otrs ir līgums ar SIA “Arcus Tīkls” par videokameras ar aprīkojumu piegādi par 142,08 EUR ar PVN. Pēc līguma nosacījumiem iekārtu piegāde paredzama augusta beigās, septembra sākumā.

            Projekta kopējās izmaksas EUR 5 120,02  ar PVN no kurām EUR 3 328,01 ir Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalsts. Līdzfinansējumu nodrošina Priekules novada pašvaldība.

31.07.2020.

 

Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja

Una Ržepicka

Atpakaļ