Kontakti - Attīstības plānošanas nodaļa

Priekules novada pašvaldība, Saules iela 1, Priekule, Priekules novads, LV 3434

Tālrunis 63461006; e-pasts dome@priekulesnovads.lv

Darba laiks:

pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās 8:00 -12:00 un 12:45-17:00

piektdienās 8:00 -12:00 un 12:30 -15:30.

Una RŽEPICKA

Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja

63497939

26101674

una.rzepicka@priekulesnovads.lv

Guntars JANKUS

Projektu koordinators

63497949

26368221

guntars.jankus@priekulesnovads.lv

Ivars POĻJAŠČENKO

Informācijas sistēmu uzturētājs

63497945

26622672

Ivars.poljascenko@priekulesnovads.lv

Lauris ŠTĀLS

Informācijas sistēmu uzturētājs

63497945

Lauris.stals@priekulesnovads.lv

Jānis HERMANIS

Datu aizsardzības speciālists

20211325

janis.hermanis@sits.lv

Vizma GARKALNE

Priekules pagasta lauksaimniecības konsultante
Pieņem: pirmdienās 12.45 - 15.00

29178312

vizma.garkalne@inbox.lv

Irina GINTERE

Priekules novada lauku attīstības konsultante

28310484

irina.gintere@llkc.lv

Ilze LĀCĪTE

Nekustamo īpašumu speciāliste (Priekules pilsēta un pagasts, Bunkas pagasts)
Pieņem: otrdienās 8.00 - 12.00; 12.45 - 17.00 / ceturtdienās 8.00 - 12.00

63497938

28671972

ilze.lacite@priekulesnovads.lv

Marina KOKOVIHINA

Nekustamo īpašumu speciāliste (Virgas, Gramzdas, Kalētu pagasts)

63454857

29430925

marina.kokovihina@priekulesnovads.lv

Jānis SKADIŅŠ

Būvinženieris

25708801

janis.skadins@priekulesnovads.lv

Atpakaļ