Krotes senlietu krātuve

Krotes senlietu krātuve – atrodas Krotē, izvietota Krotes bibliotēkas telpās. Tās krājumā ir daudzveidīgi materiāli par Bunkas un Krotes ciemu, Krotes pamatskolas vēsturi, daudz senu lietu, sadzīves priekšmetu. Bunkas pagastā dzimušo dzejnieku Kronvaldu Ata un Alfrēda Krūkļa dzimtas ciltskoks, kā arī daiļdarbi un apraksti. Bagāts materiālu klāsts ir par divu Latvijas valsts prezidentu vizītēm Bunkas pagastā.

Adrese: “Krotes bibliotēka”, Krote, Bunkas pagasts

Apmeklējumu pieteikt iepriekš pa tālruni 26400685!