Sabiedrība

Noslēdzies pašvaldības 2020.gada projektu konkurss uzņēmējdarbības atbalstam

2020.gada nogalē tika izsludināts pirmais Priekules novada pašvaldības projektu konkurss uzņēmējdarbības atbalstam. Par pamatu projektu konkursam tika ņemta citu novadu pieredze, kur līdzīgi projektu konkursi tiek organizēti ne pirmo gadu. Projektu konkursa kopējais budžets bija paredzēts 5000,00 EUR no pašvaldības budžeta līdzekļiem, vienam projektam paredzot ne vairāk kā 2 500,00 EUR lielu atbalstu, kas sastāda ne vairāk kā 50 % no projekta kopējām izmaksām. Projektu konkursa mērķis ir, sniedzot Pašvaldības atbalstu veicināt Priekules novada ilgtspējīgu attīstību, sekmējot esošo uzņēmēju attīstību un veicinot fizisku personu iesaistīšanos uzņēmējdarbībā. Projektu pieteikumu iesniegšana beidzās šī gada pašā sākumā- 4.janvārī.

Pašvaldībā pavisam tika saņemti divi projektu pieteikumi, kuru izvērtēšanu veica komisija piecu locekļu sastāvā, to starpā bija arī strādājošu uzņēmumu pārstāvji. Vērtēšanas komisija 3.februāri pieņēma lēmumu sniegt pozitīvas rekomendācijas domei, piešķirt finansiālo atbalstu abiem projekta pieteikumiem. Dome lēmumu pieņēma kārtējā februāra domes sēdē, pēc kuras, marta mēnesī, tika noslēgti līgumi ar abiem projektu pieteikumu iesniedzējiem par piešķirtā finansiālā atbalsta izlietojumu un atskaitīšanās kārtību. Pavisam pašvaldības finansiālais atbalsts tika pieprasīts un piešķirts 3 156,46 EUR apmērā.

Apstiprinātajos projektu pieteikumos paredzētās darbības vērstas uz saimnieciskās darbības attīstīšanu, apgrozījuma palielināšanu, sniegto pakalpojumu ērtības uzlabošanu un esošo darba vietu saglabāšanu.

Vēlam finansiālā atbalsta saņēmējiem izdošanos un neatlaidību, lai pēc gada ir sasniegti nospraustie mērķi un abiem uzņēmumiem ir dots atspēriens tālākai darbībai!

 

Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja

Una Ržepicka

 

 

 

 

 

Atpakaļ