SIA ''PRIEKULES NAMI'' AKTUALITĀTES

Nekustamo īpašumu pieslēgšanās kārtība pie centralizētās kanalizācijas sistēmas

Vēršam Priekules novada iedzīvotāju uzmanību par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtību nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajiem ūdensapgādes vai kanalizācijas tīkliem

  • 2020.gada 30.decembra saistošie noteikumi Nr. 15/20 paredz, ka līdzfinansējums kanalizācijas tīklu un ūdensvadu izbūvei 100% apmērā tiek piešķirts novadā vientuļi dzīvojošiem pensionāriem, trūcīgām un maznodrošinātām personām, daudzbērnu ģimenēm vai ģimenēm, kurām piešķirts audžuģimenes statuss, un personām ar invaliditāti.
  • Pārējiem novada iedzīvotājiem tiek piešķirts līdzfinansējums 80% apmērā.
  • Lai iedzīvotāji varētu pieslēgt savu nekustamo īpašumu pie centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem, aicinām vērsties SIA ‘’Priekules nami’’.
  • Jautājumu gadījumā sazināties ar tehnisko direktoru R.Mickus 27068302.

 

Plašāka informācija ŠEIT - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atpakaļ