2013.gads

 2013.gads

VIDEO


LAUREĀTI  

Pēc II konkursa kārtā izvirzīto objektu apskates, komisija pēc nolikumā apstiprinātiem vērtēšanas kritērijiem nolēma par uzvatētājiem atzīt,

izgatavojot piemiņas plāksnes un uzdāvinot videofilmu sekojošiem īpašumiem: 

Nominācijā „Lauku viensētas” – OZOLBUNČI, Gramzdas pagastā

Nominācijā „Uzņēmumi, zemnieku saimniecības” – „Albrekši”, Kalētu pagastā

                                                                                            „Indrāni”, Gramzdas pagastā

 

Nominācijā „Individuālā māja ciematā vai pilsētā” – Priekulē, Liepu ielā 10

                                                                                             Priekulē, Baznīcas ielā 12

Domes pateicības rakstus piešķirt sekojošiem īpašumiem:

Nominācijā „Daudzdzīvokļu māja” – Priekulē, Graudu ielā 1

Par kopīpašuma apkārtējās vides uzturēšanu kārtība un apzaļumošanu, kas namu dara pievilcīgu, gan tā īpašniekiem, gan garāmgājējiem.                                                                  

 Priekulē, Vaiņodes iela 1

Par entuziasmu un iedzīvotāju kopīgo ideju veicināt sakoptu vietu rašanos Priekulē, kā arī par atbildības sajūtu, kas svarīga dzīvojot līdzās vēstures piemineklim Zviedru vārti.

Nominācijā „Iestādes un apkalpojošās sfēras objekti” – „Dimanti -2” Gramzdas pagastā,

Par atbildības sajūtu un pamatīgumu sava pagasta iedzīvotāju priekšā 20 gadu gaitā attīstot tirdzniecību un  sakopjot ne tikai durvju priekšu, bet visu  veikala apkārtni.                                                                                   

PII „Dzirnaviņas” Priekulē,

Pēc ēkas renovācijas iekoptie apstādījumi - kā estētiska vide un labs fons bērnu audzināšanā un izglītošanā                                                                                                

Bunkas kultūras namam

Par ilggadēji noturīgu skaistu apkārtni un vasaras apstādījumiem, kas krāšņo kultūras iestādes kopīgo tēlu.

 

Domes Atzinības rakstu un Ls 30 naudas balvu piešķirt sekojošam īpašumam:

 

Nominācijā „Lauku viensētas” – SĒRDIEŅI, Bunkas pagastā

Par vienkāršību un sakoptību, par zemnieka kārtību visos latvju sētas nostūros visos gadalaikos!