Gramzdas pagasts

 

Adrese/dokuments Obligāti veicamo dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu plānotā ieņēmumu un izdevumu tāmes2017.gadam kopsavilkums  Dzīvojamai mājai nepieciešamo remonta darbu apkopojums uz 2016. gada 14.oktobri
Dīķsaimniecība Pielikums Nr.2 Pielikums Nr.3
Miera 2 Pielikums Nr.2 Pielikums Nr.3
Miera 2a Pielikums Nr.2 Pielikums Nr.3
Miera 4 Pielikums Nr.2 Pielikums Nr.3
Miera 5 Pielikums Nr.2 Pielikums Nr.3
Miera 7 Pielikums Nr.2 Pielikums Nr.3
Meža 3 Pielikums Nr.2 Pielikums Nr.3
Skolas 6 Pielikums Nr.2 Pielikums Nr.3
“Liepas” Pielikums Nr.2 Pielikums Nr.3
Nākotnes 7 Pielikums Nr.2 Pielikums Nr.3