Virgas pagasts

 

Adrese/dokuments Obligāti veicamo dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu plānotā ieņēmumu un izdevumu tāmes2017.gadam kopsavilkums  Dzīvojamai mājai nepieciešamo remonta darbu apkopojums uz 2016. gada 14.oktobri

 
Dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekoš.
faktisko ieņēmumu un izdevumu  pārskats par     2016. gadu     

"Blāzmas" Pielikums Nr.2 Pielikums Nr.3 Pielikums
Nr. 4
"Ērgļi" Pielikums Nr.2 Pielikums Nr.3

Pielikums Nr.4

"Gaismas" Pielikums Nr.2 Pielikums Nr.3 Pielikums Nr.4
"Kurši" Pielikums Nr.2 Pielikums Nr.3 Pielikums Nr.4
"Sarmas" Pielikums Nr.2 Pielikums Nr.3 Pielikums Nr.4
"Vārtājas" Pielikums Nr.2 Pielikums Nr.3 Pielikums Nr.4
"Zīlītes" Pielikums Nr.2 Pielikums Nr.3 Pielikums Nr.4