Pirmsskolas izglītības iestāde "Dzirnaviņas"

Dzirnavu iela 2, Priekule, Priekules novads, LV3434, tālrunis-fakss 63461171, pii.dzirnavinas@inbox.lv

Vadītāja Ina Dalbiņa, tālrunis 26341151

 

Iestāde piedāvā apgūt:

  • pirmsskolas izglītības programmu. 

PII "Dzirnaviņas" realizē vispārējo pirmsskolas izglītības programmu, kas paredz bērnu sagatavošanu pamatizglītības apgūšanai un ietver:

  • vispusīgu sagatavošanu mācībām skolā, attīstot katrā bērnā "Es" apziņu un ievērojot katra bērna individuālās attīstības īpatnības;
  • kultūrhigiēnisko iemaņu, saskarsmes un sadarbības spēju attīstību;
  • veselības saglabāšanu un nostiprināšanu;
  • tikumisko vērtību un ētikas normu apgūšanu;
  • nacionālās piederības apzināšanos;
  • tautas tradīciju un folkloras apgūšanu.

 

NOTEIKUMI audzēkņu uzņemšanai Priekules pirmsskolas izglītības iestādē ''Dzirnaviņas''

Pielikums Nr.1 - IESNIEGUMS par uzņemšanu rindā bērna ievietošanai Priekules pirmsskolas izglītības iestādē ''Dzirnaviņas''

Pielikums Nr.3 - UZSKAITES KARTĪTE  - PĀRREĢISTRĀCIJAI