Pirmsskolas izglītības iestāde "Dzirnaviņas"

Dzirnavu iela 2, Priekule, Priekules novads, LV3434, tālrunis-fakss 63461171, pii.dzirnavinas@inbox.lv

Vadītāja Ina Dalbiņa, tālrunis 26341151

 

Iestāde piedāvā apgūt:

 • pirmsskolas izglītības programmu. 

PII "Dzirnaviņas" realizē vispārējo pirmsskolas izglītības programmu, kas paredz bērnu sagatavošanu pamatizglītības apgūšanai un ietver:

 • vispusīgu sagatavošanu mācībām skolā, attīstot katrā bērnā "Es" apziņu un ievērojot katra bērna individuālās attīstības īpatnības;
 • kultūrhigiēnisko iemaņu, saskarsmes un sadarbības spēju attīstību;
 • veselības saglabāšanu un nostiprināšanu;
 • tikumisko vērtību un ētikas normu apgūšanu;
 • nacionālās piederības apzināšanos;
 • tautas tradīciju un folkloras apgūšanu.

 

Noteikumi un iesniegums par bērnu reģistrāciju un uzņemšanu Priekules novada pirmsskolas grupās:

Ar noteikumiem aicinām iepazīties ŠEIT:

Vecākiem ērtākai lietošanai noteikumu pielikumi ir izdalīti atsevišķi:

 • 1.pielikums - Izglītības iestāžu īstenojamās izglītības programmas. (Vecākiem zināšanai, aizpildot reģistrācijas vai uzņemšanas iesniegumu)
 • 2. pielikums - Bērna reģistrācijas iesniegums Priekules novada pirmsskolas izglītības iestādēs/programmās (aizpilda vecāki, reģistrējot bērnu uzņemšanai nākotnē; nav obligāts, ja izglītības iestāde var nodrošināt vietu pirmsskolas grupās no 1,5 gadu vecuma nekavējoties)
 • 3.pielikums - Iesniegums uzņemšanai pirmsskolas grupā (aizpilda vecāki tieši pirms uzņemšanas; obligāts)
 • 4.pielikums - Aicinām vecākus iepazīties arī ar 4.pielikumu “Līgums par bērnam sniedzamajiem pakalpojumiem izglītības iestādē, kas īsteno vispārējās pirmsskolas izglītības programmu”.