Iesniegtie un akceptētie būvprojekti

 

2.     Iesniegtie un akceptētie būvprojekti.

 

Iesniegšanas datums

Objekta adrese

Būvprojekta nosaukums

Akcepta vai akcepta atteikuma datums

29.09.2014.

"Zelmeņi", Priekules pagasts, Priekules novads

Kūts un klēts rekonstrukcija, kūts, saimniecības ēkas, tehnikas novietnes un šķūņa būvniecība

29.09.2014.

29.09.2014.

"Rijzemnieki", Kalēti, Kalētu pagasts, Priekules novads

Vasaras mājas būvniecība

29.09.2014.

29.09.2014.

Paplakas iela 23, Priekule, Priekules novads

Dzīvojamās mājas rekonstrukcija

29.09.2014.

29.09.2014.

Tirgoņu iela 7a, Priekule, Priekules novads

Pirts būvniecība, saimniecības ēkas rekonstrukcija un dzīvojamās mājas nojaukšana

29.09.2014

29.09.2014.

"Šarlotes", Priekules pagasts, Priekules novads

Dīķa būvniecība

29.09.2014.

22.09.2014.

Ganību iela Nr.5, Priekule, Priekules novads

Noliktavas būvniecība (Projekta korekcijas)

 

18.09.2014.

"Prūšu krātuve" un "Kalna Zīverti", Virgas pagasts, Priekules novads

Divu vasaras māju elektroapgādes pieslēguma būvniecība

18.09.2014.

27.08.2014.

Bunkas pagasts, Priekules novads

TP 318 „Usaiķi” 0,4kV GVL Z-1 un Z-4 rekonstrukcija

28.08.2014.

25.08.2014.

„Palejas”, Priekules pagasts, Priekules novads

Divu digestāta glabātuvju (lagūnu) un skābbarības bedres būvniecība

28.08.2014.

20.08.2014.

„Dižie”, Priekules pagasts, Priekules novads

Degvielas uzpildes stacijas būvniecība

20.08.2014.

18.08.2014.

„Kizili”, Gramzdas pagasts, Priekules novads

Autosvaru un piebraucamā ceļa būvniecība

20.08.2014.

14.08.2014.

Gramzdas pagasts, Priekules novads

TP3193 0.4kV GVL Z-11 "Trekņi" rekonstrukcija

14.08.2014.

14.08.2014.

Gramzdas pagasts, Priekules novads

TP3208 "Aizvīķu veikals" 0.4kV GVL rekonstrukcija

14.08.2014.

14.07.2014.

Priekule, Priekules novads

Augstsprieguma līnijas A33 rekonstrukcija

16.07.2014.

11.08.2014.

Dārza iela 9, Priekule, Priekules novads

Pareizticīgo draudzes baznīcas būvniecība

15.09.2014.

30.06.2014.

Galvenā iela 52, Priekule, Priekules novads

Darbnīcas rekonstrukcija par pārtikas piedevu ražotni (projekta izmaiņas)

02.07.2014.

26.06.2014.

"Skola", Skolas iela 12, Priekule, Priekules novads

Mūzikas un mākslas skolas jumta konstrukciju rekonstrukcija

26.06.2014.

19.06.2014.

„Virgas skola”, Virga, Virgas pagasts, Priekules novads

Virgas pamatskolas apkures sistēmas rekonstrukcija

19.06.2014.

16.06.2014.

Krīvkalna meža iec., Bunkas pagasts, Priekules novads

Meža ceļa "Stirnu ceļš" būve

16.06.2014.

10.06.2014.

Bunkas pagasts, Priekules novads

TP318 „Usaiķi” 0.4kV GVL Z-5 rekonstrukcija

11.06.2014.

04.06.2014.

"Šmikši", Gramzdas pagasts, Priekules novads

TP300 0.4kV GVL Z-1 rekonstrukcija

04.06.2014.

30.05.2014.

Priekules pagasts, Priekules novads

TP 326 0.4kV GVL Z-2 "Altajs" rekonstrukcija

02.06.2014.

28.05.2014.

"Dreimaņi", Bunkas pagasts, Priekules novads

Mēslu krātuves būvniecība

28.05.2014.

28.04.2014.

Gramzdas pagasts, Priekules novads

TP 334 "Gramzdas darbnīcas" un TP 3207 "Birztalas" rekonstrukcija

28.04.2014.

22.04.2014.

„Jasmīni”, Gramzdas pagasts, Priekules novads

Kažokzvēru fermas būvniecība

23.04.2014.

16.04.2014.

Galvenā iela 44, Priekule, Priekules novads

Garāžas, divu šķūņu un pirts rekonstrukcija par saimniecības ēku un šķūņa (lit.Nr.004) nojaukšana( akcepts atjaunots un pagarināts)

16.04.2014.

14.04.2014.

Krotes ciems, Bunkas pagasts, Priekules novads

Priekules novada Bunkas pagasta Krotes ciema ūdenssaimniecības attīstība. Ūdensvada un kanalizācijas sistēmas un attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija

14.04.2014.

07.04.2014.

"Mehāniskās darbnīcas", Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads

Mehānisko darbnīcu ēkas rekonstrukcija

07.04.2014.

02.04.2014.

"Priekule", Priekules pagasts, Priekules novads

Meliorācijas sistēmas rekonstrukcija (Projekta izmaiņas)

02.04.2014.

26.03.2014.

Priekules pagasts, Priekules novads

TP339 "Kaņepji" rekonstrukcija

31.03.2014.

17.03.2014.

Galvenā iela 9, Priekule, Priekules novads

Dzīvojamās mājas rekonstrukcija par veikalu un saimniecības ēkas rekonstrukcija par riepu montāžas boksiem

17.03.2014.

10.03.2014.

Aizputes iela 5, Priekule, Priekules novads

Morga ēkas rekonstrukcija

10.03.2014.

12.02.2014.

"Dūči", Bunkas pagasts, Priekules novads

Dzīvojamās mājas būvniecība

12.02.2014.

07.02.2014.

Aizputes iela 5, Priekule, Priekules novads

Morga ēkas rekonstrukcija

 

18.12.2013.

Paplakas iela 24, Priekule, Priekules novads

Saimniecības ēkas rekonstrukcija par vasaras māju un saimniecības ēku

18.12.2013.

02.12.2013.

"Pauguri", Priekules pagasts, Priekules novads

Audzējamo lopu novietnes būvniecība

02.12.2013.

28.10.2013.

Ganību iela 5, Priekule, Priekules novads

Noliktavas būvniecība

30.10.2013.

16.10.2013.

"Centra darbnīcas", Gramzdas pagasts, Priekules novads

Mehāniskās darbnīcas rekonstrukcija par kokapstrādes cehu

16.10.2013.

07.10.2013.

Liepājas iela, Priekule, Priekules novads

Liepājas ielas apgaismojuma izbūve

07.10.2013.

01.10.2013.

Ķieģeļu iela 8, Priekule, Priekules novads

Dzīvojamās mājas rekonstrukcija, palīgēku nojaukšana un saimniecības ēkas būvniecība

02.10.2013

01.10.2013.

„Brāļu kapi”, Priekules pagasts, Priekules novads

Brāļu kapu labiekārtojuma renovācija

02.10.2013.

25.09.2013.

Galvenā iela 3, Priekule, Priekules novads

Publiskās tualetes būvniecība

02.10.2013

09.09.2013.

„Kapoti”, Priekules pagasts, Priekules novads

Meliorācijas sistēmas rekonstrukcija

09.09.2013.

26.08.2013.

Skolas iela 3, Priekule, Priekules novads

Dzīvojamās mājas rekonstrukcija, garāžas (002) un kūts (003) rekonstrukcija par saimniecības ēku un palīgēkas nojaukšana

26.08.2013.

21.08.2013.

„Knīveri”, Priekules pagasts, Priekules novads

Dzīvojamā māja

21.08.2013.

07.08.2013.

„Dzirnavu dīķis”, Gramzdas pagasts, Priekules novads

Elektroapgādes pieslēgums

 

12.08.2013.

 

29.07.2013.

Priekules pagasts, Priekules novads

TP 392 Z-3 „Daļģi” rekonstrukcija

31.07.2013.

22.07.2013.

Virgas pagasts, Priekules novads

TP-398 Z-3 „Paplakas ūdens attīrīšana” rekonstrukcija

24.07.2013.

22.07.2013.

Aizputes iela 18, Priekule, Priekules novads

Auto stāvlaukuma rekonstrukcija

22.07.2013.

01.07.2013.

Krīvkalna meža iec., Gramzdas pagasts, Priekules novads

Meža ceļa "Jekstes karjera ceļš" būvniecība

01.07.2013.

01.07.2013.

„Brūveru grantsbedres”, Virgas pagasts, Priekules novads

Dīķa būvniecība

01.07.2013.

01.07.2013.

„Priekule”, Priekules pagasts, Priekules novads

Meliorācijas sistēmas rekonstrukcija

01.07.2013.

01.07.2013.

Krīvkalna meža iec, Bunkas pagasts, Priekules novads

Meža ceļa "Zuļģu ceļš" būvniecība

01.07.2013.

21.06.2013.

Priekules pagasts, Priekules novads

TP326 Z-1 "Altajs" elektroapgādes tīklu rekonstrukcija

21.06.2013.