LINDĀLE

 Kontaktpersonas: Daina Fomina
Telefons: 29227719, 29179434
E-pasts: daina.fomina@priekulesnovads.lv, biedriba_lindale@inbox.lv

Priekules nov., Bunkas pag., "Bunkas kultūras nams", LV-3446

Statūtos norādītie mērķi: Biedrība izveidota, lai, akumulējot fizisko un juridisko personu ziedojumus, un saimnieciskā darbībā iegūtos līdzekļus, veiktu sekojošas funkcijas:ekotūrisma maršrutu izstrādāšanu un taku ierīkošanu;vides sakopšanu un labiekārtošanu, uzņēmējdarbības veicināšanu;šajā teritorijā dzīvojošu iedzīvotāju izglītošanu;lauku tūrisma un rekreācijas attīstību;līdzsvarotas sabiedrības, ekonomikas un vides ekoloģiskā stāvokļa attīstības propagandēšanu;dažādu vides tūrisma un izglītības projektu izstrādāšanu un realizēšanu;daudznozaru plānošanas aktivitāšu veikšanu;vēsturiskā mantojuma apzināšanu, saglabāšanu un popularizēšanu;mūžizglītības popularizēšanu;māksliniecisko aktivitāšu veicināšana;pārrobežu sadarbības veicināšana.