Arhīvs

2021-06-07
Projekta “Kurzeme visiem” ietvaros aicinām ģimenes ar 9 – 15 gadus veciem bērniem, tostarp ar funkcionāliem traucējumiem, pieteikties bezmaksas sociāli integrējošai vasaras diennakts nometnei “Kurzemes piedzīvojums”...
2021-06-03
Vēlēšanu iecirkņi Priekules novadā...
2021-05-27
Latvijas Nacionālās bibliotēkas pastāvīgā ekspozīcija “Grāmata Latvijā” rīko aptauju ar mērķi noskaidrot, kā izmainījās iedzīvotāju lasīšanas paradumi Latvijā Covid-19 pandēmijas ietekmē. Pirms gada, 2020. gada maijā, veicām pirmo šāda veida aptauju par pirmās ārkārtējās situācijas sākuma periodu, no 2020. gada 12. marta līdz 12. maijam. Lai varētu pēc iespējas precīzāk salīdzināt, kas izmainījies tagad, kad ar dažādiem ierobežojumiem un jauniem dzīves noteikumiem aizvadīts jau vairāk nekā gads, šajā aptaujā lūdzam atbildēt par līdzīgu periodu, tikai pēc gada – no 2021. gada 12. marta līdz 12. maijam. Aptauja ir anonīma, iegūtie dati tiks analizēti tikai apkopotā veidā. Aptauja aizņems aptuveni 10–15 minūtes. Tā noslēgsies 2021. gada 31. maijā. Pateicamies jau iepriekš par atsaucību!
2021-05-21
Satiec izglītības un zinātnes ministri Ilgu Šuplinsku! 26. maijā noritēs Aizputes, Durbes, Grobiņas, Nīcas, Pāvilostas, Priekules, Rucavas un Vaiņodes novadu iedzīvotāju online tikšanās ar ministri platformā “Zoom”...
2021-05-18
03.06.2021., NO PLKST. 9 - 12, PRIEKULES SLIMNĪCĀ
2021-05-18
No 24. – 30. maijam, 17 valstīs, kas piedalās Eiropas Savienības “Erasmus+” programmā, tostarp arī Latvijā, tiks atzīmēta “Eiropas Jaunatnes nedēļa” (EJN2021). Daudzveidīgus pasākumus un aktivitātes kā tiešsaistē, tā klātienē jauniešiem piedāvās Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) un Eiropas jaunatnes informācijas tīkls Eurodesk Latvijā. Šī gada temats “Mūsu nākotne ir mūsu rokās” īpašu uzmanību pievērsīs jauniešu aktīvas līdzdalības, iekļaušanas un dažādības, veselības un garīgās veselības, dabas aizsardzības un ilgtspējas jautājumiem...
2021-05-17
Paldies par jūsu nesavtīgo darbu!
2021-05-17
Lai atzīmētu 14. jūnija deportācijas gadadienu un godinātu ikviena izvestā iedzīvotāja piemiņu, 2021. gada 14. jūnijā plkst. 11.00 vienlaicīgi visās Latvijas pašvaldībās tiks izrunāti 1941. gadā izsūtīto Latvijas iedzīvotāju vārdi un uzvārdi. Ideja par vārdu nolasīšanu nāk no eiroparlamentārietes Sandras Kalnietes: “Nav nekā personīgāka un individuālāka par cilvēka vārdu un uzvārdu, jo tas pavada ikvienu no dzimšanas līdz nāves brīdim un turpina pastāvēt līdz laiku aizlaikiem vēstures annālēs. Tas būtu skaisti, ja 14. jūnija izsūtīšanas 80 gadu piemiņas pasākumos mēs centrā celtu cilvēka vērtību, jo ikviens izsūtītais ir pelnījis, lai viņš nebūtu tikai sīka vienība kādā lielākā, apkopojošā skaitlī.”
2021-05-17
Lai veicinātu iedzīvotāju informētību par savām tiesībām un tiesisko interešu aizsardzību, kā arī nodrošinātu juridisku atbalstu strīdu risināšanā un iespējamo seku savlaicīgā novēršanā, Juridiskās palīdzības administrācija sadarbībā ar juridiskās palīdzības sniedzējiem nodrošina iespēju ikvienam iedzīvotājam saņemt konsultāciju, sazinoties ar juridiskās palīdzības sniedzēju pa tālruni...
2021-05-14
Aicinām noskatīties 15.05., plkst. 10 - TV3 Life; 17.05., plkst. 18:30 - ReTV; 18.05., plkst. 12:30 - ReTV
2021-05-13
Šogad pavasara uzņemšanā LIAA pirmsinkubācijas un inkubācijas programmām Liepājas biznesa inkubators un tā Saldus atbalsta vienība saņēma rekordlielu pieteikumu skaitu – 68 pieteikumus, no tiem programmās uzņemti 45 dalībnieki. 25 pieteikumi saņemti no jaunajiem uzņēmumiem inkubācijas programmā, tostarp 3 no Latvijas diasporas ārzemēs pārstāvjiem. Inkubācijas programmā uzņemti 10 dalībnieki. Savukārt, biznesa ideju autori iesniedza 43 pieteikumus pirmsinkubācijas programmā, no kuriem 5 bija diasporas pārstāvji. Pirmsinkubācijas programmā tika uzņemti 35 dalībnieki – 25 Liepājā un 10 Saldū. Salīdzinot ar pagājušo uzņemšanu 2020. gada rudenī tika saņemti kopā 45 pieteikumi un abās programmās uzņemti 25 dalībnieki...
2021-05-13
Priekules novada pašvaldība ir iesaistījusies projektā “Nodarbinātības pasākums vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” Pasākuma mērķis: Veicināt skolēnu īslaicīgu (vecumā no 15 līdz 20 gadiem (ieskaitot)) nodarbinātību vasaras brīvlaikā valsts līdzfinansētās darba vietās, nodrošinot skolēniem iespēju iegūt darba prasmes, iemaņas un pieredzi. Par paveikto darbu skolēns saņem atalgojumu vismaz valstī noteiktās minimālās darba algas apmērā par pilnu nostrādāto darba laiku mēnesī...
2021-05-13
Pašvaldībā saņemts komersanta iesniegums par ieceri Priekules novadā attīstīt zaļās enerģijas ražošanu izmantojot vēja enerģiju, tādējādi veicinot arī valsts uzņemtās saistības pārejai uz enerģijas ieguvi no atjaunojamiem resursiem. Realizējot ieceri, komersants uzbūvētu divas vēja elektrostacijas (turpmāk tekstā-VES) Priekules pagastā, kur katras stacijas maksimālais augstums būtu līdz 210 m. Plānoto VES jauda ir lielāka par 20 kW. Potenciālais VES novietojums pašlaik tiek plānots pa vienai katrā pusē pašvaldības autoceļam A24 “Paplakas Purmsātu ceļš” (Daļģu ceļš)...
2021-05-13
Kurzemes varenums un spēks slēpjas tās cilvēkos, tāpēc nodrošināt izglītības un karjeras iespējas turpat reģionā ir īpaši svarīgi!  
2021-05-11
Lai iedzīvotājiem ar psihiskās veselības sarežģījumiem ārstniecības procesā būtu pieejams valsts psiholoģiskais vai psihoterapeitiskais atbalsts, turpmāk ģimenes ārsti pie noteiktiem psihiskās veselības traucējumiem pacientu var nosūtīt uz valsts apmaksātām konsultācijām pie atbilstoša speciālista...
2021-05-11
Brīvības svētkiem šogad tika uzlikti vairāki apgrūtinājumi. Meteoroloģiskā un epidemioloģiskā situācija liedza klāt baltos galdautus. Bet kultūras ļaudis domā. Kultūras ļaudīm ir plāns A, plāns B un daudzi citi plāni. Tā kā 1. jūlijā tiks pielikts punkts administratīvi teritoriālajai reformai, tad Priekules novads nekavējās īstenot senlolotu ideju – sarīkoja filmēšanu un iemūžināja pēdējo braucienu pa sava tēvu novadiņa lieliem un maziem ceļiem pie saviem ļaudīm. Ievērojot valstī noteiktās vadlīnijas, kā pareizi jānorit drošai filmēšanai, tika pieslīpēts scenārijs un brauciena maršruts: Gramzda – Kalēti – Purmsāti – Bunka – Priekule...
2021-05-11
Pēc mēneša, 5. jūnijā, gaidāmajās pašvaldību vēlēšanās vēlētāji varēs balsot jebkurā sava vēlēšanu apgabala iecirknī, kā balsošanas dokumentu izmantojot gan pasi, gan personas apliecību. Vēlētāju uzskaitei vēlēšanu iecirkņos pirmo reizi tiks lietots elektronisks tiešsaistes vēlētāju reģistrs...
2021-05-10
Priekules novada pašvaldības realizētais projekts “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Priekules novadā” (projekta identifikācijas Nr.9.3.1.1/19/I/040) nonācis finiša taisnē. Projekta realizēšanas beigu termiņš ir 2021.gada 30.jūnijs...
2021-05-08
Lai saulaini un bezgala mīļi šie svētki ikvienā ģimenē!
2021-05-07
Speciālisti sazvanāmi uz mob.tel.nr. no plkst. 8:00 – 16:00. Pie pašvaldības ieeju iestādēm ir novietotas pastkastītes dokumentu un iesniegumu atstāšanai. Pašvaldības un pārvalžu kasēs pakalpojumu sniegšana klātienē netiks veikta 8.maijā.
2021-05-06
9. un 10. maijā tiks greiderētas Priekules pilsētas ielas. Pēc greiderēšanas darbiem, līdz 12. maijam, tiks veikta pretputekļu absorbenta iestrāde uz pilsētas pilsētas grantēto ielu segumiem. 
2021-05-05
''Finanšu ministrs Jānis Reirs: “Pateicoties Atveseļošanas fonda investīcijām, varēsim stiprināt Latvijas ekonomiku ilgtermiņā, īstenot valstī nozīmīgas reformas, radīt jaunas darbavietas un risināt sociālos jautājumus. Nozīmīgi līdzekļi tiks ieguldīti iedzīvotāju digitālo prasmju attīstīšanā un uzņēmējdarbības digitālajā transformācijā, ekonomikas produktivitātes veicināšanā. Esmu gandarīts, ka šodien oficiāli iesniedzam Latvijas Atveseļošanas fonda plānu Eiropas Komisijai. Pateicos visiem, kas bija iesaistīti izaicinājumiem pilnajā plāna sagatavošanas procesā.''
2021-04-30
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja dosies ikgadējā atvaļinājumā.
2021-04-23
Slēdzot Bunkas pasta nodaļu, radās brīvas telpas, kuras pārvalde nolēma izmantot feldšeru punkta paplašināšanai un pieejamības uzlabošanai...
2021-04-22
Ekonomikas attīstību vēl līdz pat 2021. gada vidum turpinās negatīvi ietekmēt Covid-19 izplatība, bet pēc tam, atceļot lielāko daļu ierobežojumu, izaugsme strauji sāks atjaunoties – to paredz februāra sākumā izstrādātās makroekonomisko rādītāju prognozes. Tās balstās uz valdības apstiprināto Covid-19 vakcinācijas plānu, kas paredz, ka līdz šā gada vasaras beigām būs vakcinēti 70% Latvijas iedzīvotāju un atkārtots slimības uzliesmojums 2021. gada rudenī nav sagaidāms...
2021-04-21
UZ MAMOGRĀFA PĀRBAUDI IZBRAUC TIKAI PĒC IEPRIEKŠĒJA PIERAKSTA!!! · Sievietēm, kuras ir saņēmušas uzaicinājuma vēstuli no Nacionālā veselības dienesta Valsts skrīninga programmas ietvaros izmeklējums ir BEZ MAKSAS (uzaicinājuma vēstule ir derīga 2 gadus kopš iesūtīšanas datuma). · Ar ģimenes ārsta vai ārstējoša ārsta norīkojumu, kuram NAV līgumattiecību ar Nacionālo veselības dienestu - 3 eur. PIERAKSTS NOTIEK PA TELEFONU 27 86 66 55 ( no pl. 9-17)
2021-04-19
Zemkopības ministrija (ZM) aicina pieteikt zivsaimniecības nozares uzņēmumus un to pārstāvjus gada balvai zivsaimniecībā “Lielais loms 2021”. Balvas mērķis ir veicināt zivsaimniecības nozares attīstību un nozīmīgumu sabiedrībā. Izvirzīt pretendentus gada balvai aicināti ne tikai paši zivsaimniecības nozares uzņēmumi, bet arī nevalstiskās organizācijas, zinātniskās institūcijas un pašvaldības. Gada balvas pretendentu vērtēšana notiks attālināti...
2021-04-16
Pavasaris ir viens no aktīvākajiem gada periodiem zemnieku saimniecībās visā Latvijā. Vienlaikus tas ir laiks, kad saimniecībās sāk uzkrāties izlietotais lauksaimniecības iepakojums. Lai novērstu šī iepakojuma nonākšanu dabā, tostarp tikt apraktam vai sadedzinātam, SIA “EKO Kurzeme” kopā ar SIA “Eco Baltia vide” un Latvijas Zaļo punktu aicina no tā atbrīvoties videi draudzīgā veidā – pieteikt bezmaksas savākšanu vai nogādāt uz atkritumu šķirošanas laukumu Ezermalas ielā 11, Liepājā, tādējādi nodrošinot iepakojumu nonākšanu otrreizējā pārstrādē...
2021-04-15
Turpinot Lielās talkas tradicionālās spodrības mēneša aktivitātes svarīgi sakārtot ne tikai savu tuvāko dzīves telpu, bet arī parūpēties, lai viss novads būtu sakopts. No 10. līdz 14.maijam Priekules novada pašvaldība sadarbībā ar “Vides pakalpojumu grupu” organizē nolietoto elektroierīču savākšanu Priekules novadā. Akcijas laikā iedzīvotāji bez maksas varēs nodot dažāda veida nolietotu sadzīves tehniku un elektropreces (televizorus, datorus, ledusskapjus, veļas mazgājamās mašīnas, gāzes plītis, zāles pļāvējus u.c.)...
2021-04-14
“Iestājoties pavasarim gandrīz katrā pašvaldībā noris ar putnu būrīšiem saistītas aktivitātes. Diemžēl katru gadu Latvijas Ornitoloģijas biedrība saskaras ar putniem neatbilstošu un pat bīstamu putnu būrīšu izgatavošanu gan pašvaldības un to institūciju rīkotos pasākumos, gan šādu būrīšu izlikšanu pašvaldības teritorijā,” skaidro Latvijas Ornitoloģijas biedrības valdes priekšsēdētājs Dr. biol. Viesturs Ķerus.
2021-04-12
Pusfinālā 12. aprīlī par labākās komandas titulu sacentīsies 300 fizikas entuziasti, tostarp arī Krotes Kronvalda Ata pamatskolas komanda “Zibeņi”. Visi pusfināla dalībnieki cīnīsies par iespēju iekļūt lielajā finālā, lai par savām zināšanām saņemtu vērtīgas balvas, informē konkursa koordinatore Elīna Ķibere.
2021-04-12
Nepieciešamības gadījumā, lai lūgums sazināties ar Bibliotēkas vadītāju – Kristu AUZNIECI (29666264)
2021-04-09
Lielā Talka vairāk nekā desmit gadu garumā ir apvienojusi un saliedējusi Latvijas iedzīvotājus vides sakopšanas un labiekārtošanas darbos, kā arī veic izglītojošu funkciju, virzot sabiedrību domāt un rīkoties zaļi. Sākot ar šo gadu ikvienam ir iespēja piedalīties Lielajā Talkā, talkojot gan talkas dienā, gan jebkurā citā laikā, kā arī ziedojot, ja pašam nav iespējams piedalīties talkā...
2021-04-09
Balva tiek piešķirta, lai godinātu Latvijas cilvēkus, organizācijas un uzņēmumus par ieguldījumu cilvēka izaugsmē...
2021-04-09
Atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra informācijai, trešdien Priekules novada pašvaldībā kumulatīvais saslimšanas ar COVID- 19 koeficients bija 140, līdz ar to Priekules novada pašvaldība ir to pašvaldību sarakstā, kurās ir atļautas mācības klātienē 1.-6.klasēm un 12.klasei, kā arī rotācijas kārtībā 7.-11.klasēm...
2021-04-08
2020.gada nogalē tika izsludināts pirmais Priekules novada pašvaldības projektu konkurss uzņēmējdarbības atbalstam. Par pamatu projektu konkursam tika ņemta citu novadu pieredze, kur līdzīgi projektu konkursi tiek organizēti ne pirmo gadu. Projektu konkursa kopējais budžets bija paredzēts 5000,00 EUR no pašvaldības budžeta līdzekļiem, vienam projektam paredzot ne vairāk kā 2 500,00 EUR lielu atbalstu, kas sastāda ne vairāk kā 50 % no projekta kopējām izmaksām. Projektu konkursa mērķis ir, sniedzot Pašvaldības atbalstu veicināt Priekules novada ilgtspējīgu attīstību, sekmējot esošo uzņēmēju attīstību un veicinot fizisku personu iesaistīšanos uzņēmējdarbībā. Projektu pieteikumu iesniegšana beidzās šī gada pašā sākumā- 4.janvārī...