Notikumi

Priekules vidusskolā vasarā īstenots izglītojošs projekts jauniešiem “Pumpurs”

Priekules vidusskolā 2021. gada vasarā tika īstenots biedrības “IN-LAAT” organizētais piecu aktivitāšu projekts "I.am.I". Projekta mērķis - veicināt jauniešu personības izaugsmi, spēju un talantu apzināšanu, veiksmīgas personiskās dzīves veidošanu, jauniešu kompetenču pilnveidošanu,  personīgo mērķu apzināšanu un sasniegšanu. Projekta uzdevums bija palielināt jauniešu motivāciju turpināt formālo izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību sabiedrības procesos.

 

Projekta laikā 20 mērķa grupas jaunieši apguva socializācijas prasmes darbā komandā, veidoja izpratni par savu unikalitāti un talantiem, nosakot savas turpmākās dzīves vīzijas un mērķus. Projekta pieaicinātais psihologs palīdzēja jauniešiem iejusties “otra cilvēka ādā”, izprast savas reakcijas uz notikumiem un situācijām, mācījās - kā veikt negatīvo emociju izlādi, neaizskarot otra cilvēka personību. Aktivitātē “ES un nauda” palīdzēja iegūt priekštatu par finanšu kompetenci un izpratni kā pārvaldīt savas personīgas finanses. Jaunieši uzzināja kas ir žurkas skrējiens, būvēja kāpnes uz savu finansiālo brīvību.

Projekta ietvaros jaunieši apguva pamatzināšanas par mūsdienīgu etiķeti – kā izskats, stāja un manieres veido indivīda koptēlu. Dalībnieki mācījās vairāku veidu galda klājumus, locīja salvetes un sēja kaklasaites.

Aktivitātes dienā “ES un mans ķermenis” apguva prasmes veselīgā dzīvesveida organizēšanā – veidoja sabalansētu ēdienkarti un sev piemērotu fizisko vingrinājumu plānu. Jaunieši mācījās izprast kvalitatīva ēdiena un savas fiziskās formas savstarpēju saikni.

Šajā dienā jaunieši devās uz biškopības uzņēmumu SIA "Bzzz", kur iepazinās ar biškopju dzīves ikdienu -  bišu saimju dzīvi, izzināja bišu produktu klāstu un iegūšanas tehnoloģijas. Katrs saņēma dāvanā medus burciņu.

 

Noslēguma aktivitātes dienā “ES un panākumu atslēga” jaunieši apguva labas prezentācijas prasmes, vairoja pārliecību par sevi, centās pārvarēt bailes publiski uzstājoties. Projekta noslēgumu atzīmēja ar kopīgo kliņģera baudīšanu. Kā pārsteigumu jauniešus sagaidīja praktiski pielietojama balva – ūdens pudeles ar projekta logo.

Projekta rezultātā, darbojoties grupās un komandā, jaunieši apguva praktiski pielietojamas zināšanas dažādās dzīves jomās, kas ļaus pilnveidot savas komunikāciju prasmes, mācīties izmantot savus resursus un zināšanas, lai pārvarētu dzīves izaicinājumus un krīzes, kā rezultātā gūt pārliecību par savām spējām, talantiem un veidotu izpratni par personīgo mērķu sasaisti ar izglītību, stiprinātu ticību sev un veidotu vēlmi būt aktīviem. Īpaša aktivitāte un iesaistīšanās bija vērojama riska grupas jauniešu vidū.

  

 

  

 

 

 

Vairāk informācijas par projekta īstenošanas gaitu sociālā tīkla Faceebook lapā IAMI projekts un Instagram lapā IAMI_projekts.

 

Liels paldies Priekules vidusskolai, īpaši skolotājai Sanitai Pavilai par veiksmīgu sadarbību, kā arī paldies Pumpurs un Priekules novada pašvaldībai!

Nodarbības atbalsta Eiropas Savienības finansēts projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku samazināšanai”.

 

Informāciju sagatavoja biedrība " IN-LAAT".

Atpakaļ