Priekules novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija un attīstības programma

 

Priekules novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam

Priekules novada "Attīstības stratēģija līdz 2030.gadam" apstiprināta ar Priekules novada pašvaldības domes 25.07.2013. (protokols nr.3, 5.punkts) lēmumu.

Stratēģija

 

Priekules novada attīstības programma 2013. - 2019.gadam

Priekules novada "Attīstības programma 2013.-2019." apstiprināta ar Priekules novada pašvaldības domes 25.07.2013. (protokols nr.3, 6.punkts) lēmumu.

Attīstības programma 

Teritorijas vispārīgais raksturojums

Investīciju plāns:

 

Atsauksmēm un ierosinājumiem: ap@priekulesnovads.lv