Lauku attīstības konsultanta pieņemšanas laiki

                                                         

 Priekules novada

Lauku attīstības konsultanta 

Pieņemšanas laiki 2020. gada FEBRUĀRĪ un MARTĀ

 Pieņemšanas laikos var būt izmaiņas!

 Priekules novada domē (Saules iela 1, Priekule)

 

Pirmdienās

 

8:30-12:00 un 12:45-17:00

Piektdienās

8:30-12:00 un 12:45-15:30

(izņemot pieņemšanas dienas pagastos)

 

BUNKAS pagastĀ

 

17. marts (otrdiena)

no plkst.9:00 līdz 11:00 Krotes bibliotēkā

 

no plkst.12:00 līdz 14:30 Tadaiķu bibliotēkā

 

no plkst.15:00 līdz 16:30 Bunkas pagasta pārvaldē

Kalētu pagastĀ

 

18. marts (trešdiena)

no plkst.9:00 līdz 12:00 Kalētu bibliotēkā

 

GRAMZDAS pagastĀ

 

19. marts (ceturtdiena)

noplkst.9:00 līdz 12:00 Gramzdas pagasta pārvaldē

 

VIRGAS pagastĀ

 

20. marts (piektdiena)

no plkst.9:00 līdz 11:00 Paplaka - Virgas pagasta pārvalde

 

no plkst.12:00 līdz 13:00 Purmsātu bibliotēkā

 

PRIEKULES NOVADA LAUKU ATTĪSTĪBAS KONSULTANTA DARBA PAMATUZDEVUMI: 

o   Informēt par lauku attīstības jautājumiem.

o   Nodrošināt aktuālās informācijas izplatīšanu.

o   Informācijas par notikumiem, labu un pārņemamu praksi lauku attīstībā novadā apkopošana, sagatavošana publicēšanai.

o   Informatīvo dienu un iniciatīvas un /vai interešu grupu tikšanās organizēšana novadā.

o   Teritorijas potenciāla un vajadzību noteikšana – teritorijas resursu un cilvēkresursu analīze, aptauju veikšana.

o   Uzņēmēju resursu, kapacitātes izvērtēšana, attīstības virzienu noteikšana un izvērtēšana kopā ar uzņēmēju, jauno uzņēmēju.

o   Produkcijas tirdzniecības veicināšana (noieta tirgus meklēšanas pasākumu organizēšana savas kompetences ietvaros).

o   Pasākumu organizēšana vietējās teritorijas darba devēju atbalstīšanai darbinieku meklēšanā un kvalifikācijas celšanā.

o   Citas konsultācijas saistībā ar lauku attīstības jautājumiem.

 

Ja ir kādi jautājumi, droši zvaniet un ja būs nepieciešams sarunāsim tieši Jums izdevīgāko tikšanās vietu un laiku!Kontaktinformācija:

Irina Gintere, SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" Priekules novada lauku attīstības konsultants

Mob.tālr.: +371 28310484

E-pasts: irina.gintere@llkc.lv

Interneta mājas lapas: www.llkc.lvwww.laukutikls.lv; www.priekulesnovads.lv;

 

Dažāda aktuāla informācija, kas saistīta ar lauku attīstību ir pieejama Priekules novada mājas lapā (www.priekulesnovads.lv) sadaļā „Uzņēmējdarbība / Lauksaimniecība”!

Pasākumu kalendārs