Lauku attīstības konsultanta pieņemšanas laiki

                                                         

 Priekules novada

Lauku attīstības konsultanta 

Pieņemšanas laiki 2020. gada OKTOBRĪ

 

Vieta

Laiks

Priekules novada pašvaldībā

Pirmdienās no plkst. 8.30 līdz 17.00 un piektdienās no plkst. 8.30 līdz 15.30

(izņemot pieņemšanas dienas pagastos)

Bunkas pagastā:

Krotes bibliotēkā

Otrdien, 13.10. no pl. 9:00 līdz 11:00

Tadaiķu bibliotēkā

Otrdien, 13.10. no pl. 12:00 līdz 14:30

Bunkas pagasta pārvaldē

Otrdien, 13.10. no pl. 15:00 līdz 16:30

Kalētu pagastā:

Kalētu pagasta pārvaldē

Trešdien, 14.10. no pl. 9:00 līdz 12:00

Gramzdas pagastā:

Gramzdas pagasta pārvaldē

Ceturtdien, 15.10. no pl. 9:00 līdz 12:00

Virgas pagastā:

Paplaka, Virgas pagasta pārvaldē

Piektdien, 16.10. no pl. 9:00 līdz 11:00

Purmsātu bibliotēkā

Piektdien, 16.10. no pl. 12:00 līdz 13:00

 

PRIEKULES NOVADA LAUKU ATTĪSTĪBAS KONSULTANTA DARBA PAMATUZDEVUMI: 

 

o   Informēt par lauku attīstības jautājumiem.

o   Nodrošināt aktuālās informācijas izplatīšanu.

o   Informācijas par notikumiem, labu un pārņemamu praksi lauku attīstībā novadā apkopošana, sagatavošana publicēšanai.

o   Informatīvo dienu un iniciatīvas un /vai interešu grupu tikšanās organizēšana novadā.

o   Teritorijas potenciāla un vajadzību noteikšana – teritorijas resursu un cilvēkresursu analīze, aptauju veikšana.

o   Uzņēmēju resursu, kapacitātes izvērtēšana, attīstības virzienu noteikšana un izvērtēšana kopā ar uzņēmēju, jauno uzņēmēju.

o   Produkcijas tirdzniecības veicināšana (noieta tirgus meklēšanas pasākumu organizēšana savas kompetences ietvaros).

o   Pasākumu organizēšana vietējās teritorijas darba devēju atbalstīšanai darbinieku meklēšanā un kvalifikācijas celšanā.

o   Citas konsultācijas saistībā ar lauku attīstības jautājumiem.

 

Ja ir kādi jautājumi, droši zvaniet un ja būs nepieciešams sarunāsim tieši Jums izdevīgāko tikšanās vietu un laiku!Kontaktinformācija:

Irina Gintere, SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" Priekules novada lauku attīstības konsultants

Mob.tālr.: +371 28310484

E-pasts: irina.gintere@llkc.lv

Interneta mājas lapas: www.llkc.lvwww.laukutikls.lv; www.priekulesnovads.lv;

 

Dažāda aktuāla informācija, kas saistīta ar lauku attīstību ir pieejama Priekules novada mājas lapā (www.priekulesnovads.lv) sadaļā „Uzņēmējdarbība / Lauksaimniecība”!