DATU AIZSARDZĪBA

VECĀKA INFORMĒŠANA PAR DATU APSTRĀDI AIZGĀDĪBAS PĀRTRAUKŠANAS/ATJAUNOŠANAS JAUTĀJUMOS
Pārzinis personas datu apstrādei: Priekules novada dome, adrese: Saules iela 1, Priekule, LV-3434, tālrunis: 63461006, elektroniskā pasta adrese: dome@priekulesnovads. lv. Personas datu aizsardzības speciālists: Jānis Hermanis, adrese: Saules iela 1, Priekule, LV-3434, tālrunis: 20211325, elektroniskā pasta adrese: gdpr@sits. lv . Jūsu personas datu (vārds, uzvārds,...

lasīt vairāk

PERSONAS INFORMĒŠANA PAR DATU APSTRĀDI
Pārzinis personas datu apstrādei: Priekules novada dome, adrese: Saules iela 1, Priekule, LV-3434, tālrunis: 63461006, elektroniskā pasta adrese: dome@priekulesnovads. lv. Personas datu aizsardzības speciālists: Jānis Hermanis, adrese: Saules iela 1, Priekule, LV-3434, tālrunis: 20211325, elektroniskā pasta adrese: gdpr@sits. lv . Jūsu personas datu (vārds, uzvārds,...

lasīt vairāk

PERSONAS INFORMĒŠANA PAR DATU APSTRĀDI ADOPCIJAS JAUTĀJUMOS
Pārzinis personas datu apstrādei: Priekules novada dome, adrese: Saules iela 1, Priekule, LV-3434, tālrunis: 63461006, elektroniskā pasta adrese: dome@priekulesnovads. lv. Personas datu aizsardzības speciālists: Jānis Hermanis, adrese: Saules iela 1, Priekule, LV-3434, tālrunis: 20211325, elektroniskā pasta adrese: gdpr@sits. lv . Jūsu personas datu (vārds, uzvārds,...

lasīt vairāk

PERSONAS INFORMĒŠANA PAR DATU APSTRĀDI AIZBILDNĪBAS JAUTĀJUMOS
Pārzinis personas datu apstrādei: Priekules novada dome, adrese: Saules iela 1, Priekule, LV-3434, tālrunis: 63461006, elektroniskā pasta adrese: dome@priekulesnovads. lv. Personas datu aizsardzības speciālists: Jānis Hermanis, adrese: Saules iela 1, Priekule, LV-3434, tālrunis: 20211325, elektroniskā pasta adrese: gdpr@sits. lv . Jūsu personas datu (vārds, uzvārds,...

lasīt vairāk

PERSONAS INFORMĒŠANA PAR DATU APSTRĀDI AUDŽUĢIMENES JAUTĀJUMOS
Pārzinis personas datu apstrādei: Priekules novada dome, adrese: Saules iela 1, Priekule, LV-3434, tālrunis: 63461006, elektroniskā pasta adrese: dome@priekulesnovads. lv. Personas datu aizsardzības speciālists: Jānis Hermanis, adrese: Saules iela 1, Priekule, LV-3434, tālrunis: 20211325, elektroniskā pasta adrese: gdpr@sits. lv . Jūsu personas datu (vārds, uzvārds,...

lasīt vairāk

PERSONAS INFORMĒŠANA PAR DATU APSTRĀDI VIESĢIMENES JAUTĀJUMOS
Pārzinis personas datu apstrādei: Priekules novada dome, adrese: Saules iela 1, Priekule, LV-3434, tālrunis: 63461006, elektroniskā pasta adrese: dome@priekulesnovads. lv. Personas datu aizsardzības speciālists: Jānis Hermanis, adrese: Saules iela 1, Priekule, LV-3434, tālrunis: 20211325, elektroniskā pasta adrese: gdpr@sits. lv. Jūsu personas datu (vārds, uzvārds,...

lasīt vairāk

POTENCIĀLĀ AIZGĀDŅA UN AIZGĀDŅA INFORMĒŠANA PAR DATU APSTRĀDI AIZGĀDNĪBAS JAUTĀJUMOS
Pārzinis personas datu apstrādei: Priekules novada dome, adrese: Saules iela 1, Priekule, LV-3434, tālrunis: 63461006, elektroniskā pasta adrese: dome@priekulesnovads. lv. Personas datu aizsardzības speciālists: Jānis Hermanis, adrese: Saules iela 1, Priekule, LV-3434, tālrunis: 20211325, elektroniskā pasta adrese: gdpr@sits. lv . Jūsu personas datu (vārds, uzvārds,...

lasīt vairāk

PERSONAS INFORMĒŠANA PAR DATU APSTRĀDI APLIECĪBAS JAUTĀJUMOS
Pārzinis personas datu apstrādei: Priekules novada dome, adrese: Saules iela 1, Priekule, LV-3434, tālrunis: 63461006, elektroniskā pasta adrese: dome@priekulesnovads. lv. Personas datu aizsardzības speciālists: Jānis Hermanis, adrese: Saules iela 1, Priekule, LV-3434, tālrunis: 20211325, elektroniskā pasta adrese: gdpr@sits. lv. Personas datu (vārds, uzvārds, personas...

lasīt vairāk

PERSONAS INFORMĒŠANA PAR DATU APSTRĀDI BĒRNA MANTAS PĀRVALDĪBAS JAUTĀJUMOS
Pārzinis personas datu apstrādei: Priekules novada dome, adrese: Saules iela 1, Priekule, LV-3434, tālrunis: 63461006, elektroniskā pasta adrese: dome@priekulesnovads. lv. Personas datu aizsardzības speciālists: Jānis Hermanis, adrese: Saules iela 1, Priekule, LV-3434, tālrunis: 20211325, elektroniskā pasta adrese: gdpr@sits. lv. Jūsu un bērna personas datu (vārds,...

lasīt vairāk

VECĀKA INFORMĒŠANA PAR DATU APSTRĀDI ATZINUMA TIESAI SNIEGŠANAS JAUTĀJUMOS
Pārzinis personas datu apstrādei: Priekules novada dome, adrese: Saules iela 1, Priekule, LV-3434, tālrunis: 63461006, elektroniskā pasta adrese: dome@priekulesnovads. lv. Personas datu aizsardzības speciālists: Jānis Hermanis, adrese: Saules iela 1, Priekule, LV-3434, tālrunis: 20211325, elektroniskā pasta adrese: gdpr@sits. lv . Jūsu un Jūs bērna/u personas datu...

lasīt vairāk