2012.gads

 2012.gads

 

LAUREĀTI 

1. Nominācijā - viensētas bez ražošanas:

1.1.„Ģildēni”, Bunkas pagasts (Edīte un Ivars Vītoli);

1.2.„Vārpas”, Priekules pagasts (Inese un Romalds Paulauski);

1.3.„Nomales”, Gramzdas pagasts (Ingrīda un Tālivaldis Šefleri).

 

2. Nominācijā - daudzdzīvokļu māja:

2.1.Liepājas iela 7, Priekule (Vaida Šeflere);

2.2.Aizputes iela 25, Priekule (Rigonda Džeriņa).

 

3.      Nominācijā- individuālās māja ciematā, pilsētā:

3.1.Meža iela 6, Gramzda (Daiga un Ainārs Rutki);

3.2.Paplakas 14, Priekule (Astra un Gunārs Pinkovski);

3.3.Galvenā iela 24, Priekule (Daina Erdmane).

 

4.      Nominācijā - zemnieku saimniecība:

4.1.„Saulītes”, Kalētu pagasts (Zelmu un Kārli Sprūdi, Meldra un Nikolajs Kamņevi, Agita un Oskars Zinģi, Dzintars Kamņevs).

5.      Nominācijā –uzņēmumi:

5.1.„Čiekuriņi”, Krasta 4, Bunkas pagasts (Silvija un Valdemārs Santi).