Komisijas

 Priekules novada pašvaldības

Iepirkumu komisija

 

Juris Džeriņš

Rita Vaivare

Olga Niedola

 

Administratīvā komisija

Ināra Avotiņa – priekšsēdētāja

Agrita Driviņa

Dace Vanaga

Dace Putniņa

Inta Taučus 

Anitra Šneidere

Evita Dēzniece

 

Vēlēšanu komisija

Iveta Juškeviča – priekšsēdētāja

 Ina Dalbiņa  – sekretāre

Daiga Egle  

Anita Tetere

Modra Runte

Indra Zvirbule

Ivars Poļjaščenko

e-pasts amatpersonas@priekulesnovads.lv 

Tālrunis 26423443

 

Zemes komisija

Vija Jablonska

Ineta Gusta

 

Pamatlīdzekļu un inventāra apsekošanas un novērtēšanas komisija

Ivars Poļjaščenko  - priekšsēdētājs

Aina Ķipste - sekretāre

Oļegs Kaupis

Rolands Frickauss

 

Pedagoģiski medicīniskā komisija

Daira Šalma - komisijas priekšsēdētāja

Agrita Purviņa - Priekules novada izglītības vadītāja

Elvīra Ņikiforova - psiholoģe

Dzidra Šterna - logopēde

Ieva Šteinberga - speciālā pedagoģe

Lilita Grietēna - ārste 

Pieteikties komisijai var, zvanot priekšsēdētājai pa tālr. 26528782 vai sūtot e-pastu uz adresi dairasalma@gmail.com

 

Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisija

Ināra Avotiņa - priekšsēdētāja

Rita Vaivare - sekretāre 

Guna Remese 

Genovaite Vaičekauska

Iveta Kalneniece 

 

 

Vides uzraudzības komisija

Daiga Egle 

Guna Remese

Jānis Skadiņš

Patricija Andersone 

Dzintars Kudums

Agrita Driviņa

 

 

Komisija sadarbībai ar nevalstiskajām organizācijām

 

Raimonds Runts

Ruta Balode

Una Ržepicka

Dāvis Strazds

  

Interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisija

Sanita Pāvila - priekšsēdētāja    

Aija Birze

Dzintars Kudums

Agrita Purviņa

Anita Zviedre

 

 

Lauksaimniecības zemes darījumu izvērtēšanas komisija 

Ilze Lācīte - priekšsēdētāja

Inese Meļķe - priekšsēdētājas vietniece

Inta Taučus - sekretāre

Evita Valdmane

Ruta Balode

 

 Medību koordinācijas komisija

Ainars Cīrulis - Priekules novada domes priekšsēdētājas vietnieks

Dainis Muižnieks - Lauku atbalsta dienesta pārstāvis

Leons Ķeružis - Valsts meža dienesta pārstāvis

Raimonds Runts - Latvijas mednieku savienības Priekules nodalas vadītājs

Uldis Ozols - mežu īpašnieku pārstāvis

Sēdes protokols Nr.1

 

Starpinstitūciju bērnu tiesību aizsardzības komisija

 

Olga Niedola

Agrita Purviņa

Dace Putniņa

 

 

Pasākumu kalendārs