Purmsātu senlietu krātuve

Purmsātu senlietu krātuve – vēstures materiāli atklāj Purmsātu ciema vēstures lappuses, speciālās izglītības apguvi gadu gaitā bērniem ar īpašām vajadzībām Mežupes pamatskolā. Ekspozīcija atspoguļo Purmsātu ciemu dažādos laika posmos.

Adrese: “Purmsātu muiža”, Purmsāti, Virgas pagasts, Dienvidkurzemes novads

Tālr. 29353408

 

Apmeklējumu pieteikt iepriekš!