Laimas sala

 Telefons: 29600575

Galvenā iela 19, Priekule, Priekules nov., LV-3434, LV-3434

Statūtos norādītie mērķi: Mērķi virzīti uz cilvēku garīgās izaugsmes un veselības stiprināšanas pasākumu organizēšanu, lai stimulētu katra indivīda pašapziņu un veselīga dzīves veida nostādnes. Piesaistīt finanses, lai radītu vidi sabiedrības un indivīdu saskaņas, izaugsmes, kā arī fiziskās, garīgās un sociālās labklājības attīstīšanas paaugstināšanai.- vispusīgi izglītot sabiedrību veselības nostiprināšanas un saglabāšanas jautājumos, pielietojot dažādas metodes, tai skaitā mūzikas terapiju, mākslas terapiju u.c. terapijas.- veicināt iespējas garīgai, radošai un fiziskai attīstībai, organizējot seminārus, grupu nodarbības, tūrisma aktivitātes, radošās darbnīcas, apmācības kursus un citas aktivitātes.- stimulēt katra indivīda motivāciju pašam sakārtot sevi garīgi un fiziski.- palielināt plašas iedzīvotāju grupu radošās aktivitātes.- organizācija savu mērķu sasniegšanai sadarbojas ar pašvaldībām, valsts institūcijām, izglītības iestādēm, Latvijas un ārvalstu biedrībām un nodibinājumiem, komercsabiedrībām un indivīdiem.