Tirgus Priekulē

     

Laipni aicinām iepirkties ielu tirdzniecības laukumā.

(Aizputes ielā 18, līdzās veikalam “Top!”)

Katru ceturtdienu un sestdienu no plkst. 12.00 līdz 13.00

 

Aicinām būt aktīviem visiem, kas vēlas pirkt un pārdot.

(Tirgotājiem pašvaldībā ir jāsaņem tirdzniecības atļauja. Interesēties, zvanot par tālr.: 28310484)

 

Priekules Ielu tirdzniecības laukums izveidots un apkārtējā teritorija labiekārtota realizējot ELFLA līdzfinansēto LEADER projektu “Publiskās infrastruktūras pilnveidošana Priekules pilsētas potenciāla attīstībai”, Nr. 16-02-AL13-A019.2202-000005.