KANU ATVARS

 

 

Kontaktpersonas: Guntis Priede, Dzintra Blūma 
Telefons: 26534780, 29343885
E-pasts: kanuatvars@inbox.lv

"Stiebriņi", Virgas pag., Priekules nov., LV-3433, LV-3433

Statūtos norādītie mērķi: Propagandēt fizisko kultūru un sportu kā veselīga dzīves veida sastāvdaļu;iesaistīt iedzīvotājus regulārās nodarbībās;audzināt jaunatni regulāram, sistemātiskam darbam;veikt citas likumos atļautās darbības.