Uzņēmējdarbība / Lauksaimniecība


INFORMĀCIJA PAR NODAĻU!
2017-12-31
Šajā sadaļā ir ievietota aktuāla informācija uzņēmējdarbībā, lauksaimniecībā, zivsaimniecībā un mežsaimniecībā. Ja ir ierosinājumi par sadaļas uzlabošanu vai arī ir kāda tēma vai joma, par kuru Jums nepieciešama informācija, varat sazināties ar SIA „Latvijas lauku konsultāciju centra” Priekules novada lauku attīstības konsultanti Irinu Ginteri (tālr.28310484, e-pasts: irina.gintere@llkc.lv) vai ar Jūsu pagasta lauksaimniecības konsultantu.
2017-11-21
Ceturtdien, 23. novembrī plkst. 11:00 Priekules kultūras namā notiks bezmaksas informatīvais seminārs "Aktuāla informācija par digestāta pielietojumu lauksaimniecībā".
2017-11-20
Lai veicinātu lauksaimniecības uzņēmēju izpratni par gaidāmajām nodokļu izmaiņām, Zemkopības ministrija uz semināru aicina visus interesentus, it īpaši zemnieku saimniecību pārstāvjus un to grāmatvežus. Seminārs notiks ceturtdien, 23. novembrī Zemkopības ministrijas ēkas 2. stāva zālē, (Republikas laukumā 2, Rīgā), sākums pulksten 10.00.
2017-11-19
Piektdien, 24. novembrī Nīcas novada domes Pieaugušo izglītības centrā notiks bezmaksas informatīvais seminārs “Aktuāla informācija mājražošanas uzsākšanai, darbībai un savstarpējas sadarbības veidošanai”.
2017-11-18
LLKC Lopkopības nodaļa organizē trīs dienu apmācības kursus par govju mītņu plānošanu un tehnoloģijām. Apmācību laiks: 5.12.17.-7.12.17. Apmācību vieta: LLKC, Ozolniekos, Rīgas iela 34.
2017-11-17
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs 5. un 6. decembrī organizē divu dienu bezmaksas kursus dzīvnieku pārraugiem un citiem kazkopības saimniecībās strādājošajiem. Kursos plānotas gan teorētiskās, gan praktiskās nodarbības.
2017-10-23
Piektdien, 20. oktobrī Priekules kultūras namā notika bezmaksas informatīvais seminārs, kura ietvaros tika sniegta aktuāla informācija zemniekiem un lauku uzņēmējiem. Šeit ir pieeajmi prezentāciju materiāli.
2017-10-16
Lauku atbalsta dienests no 16.oktobra, ir uzsācis izmaksāt Vienotā platības maksājuma un maksājuma par apgabaliem, kuros ir dabas vai citi specifiski ierobežojumi, avansus. Bioloģisko maksājumu avansus dienests sāks izmaksāt no 1. novembra.
2017-10-15
*Pamatapmācība augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem 17.-19.10.2017.; *Pārtikas uzņēmuma paškontroles sistēmas mācības (HACCP) 19.-20.10.; *Notiek pieteikšanās uz “Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā” novembra mēnesī; *Kvalifikācijas celšanas seminārs slaucamo govju pārraugiem 26.-27.10.2017.; *Dzīvnieku pārvadāšanas noteikumi 28.10.2017. (sestdiena); *Pamatapmācība zīdītājgovju ganāmpulka pārraugiem 30.10.;31.10.; 07.11.
2017-10-14
Mazajām saimniecībām un mežsaimniecības pakalpojumu uzņēmumiem, kam pēdējā noslēgtā gada apgrozījums nepārsniedz 15 000 euro, un meža zemes īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem ar meža zemes platību līdz 50 hektāriem, dalība mācībās ir bez maksas, jo tiek finansēta no LAP investīciju pasākumu 2014. –2020. gadam līdzekļiem.
2017-10-13
No 2017. gada 7. novembra līdz 7. decembrim var pieteikties atbalsta saņemšanai trīs investīciju atbalsta pasākumos "Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās", "Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē" un "Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā".
2017-07-04
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru (LLKC) sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti (LLU) veic vērienīgu mācību projekta īstenošanu LAP investīciju pasākumu 2014. –2020. gadam ietvaros, kas turpināsies līdz 2018. gada beigām.
2017-07-03
LLKC Meža konsultāciju pakalpojumu centrs rīko apmācības jaunajiem un esošajiem medniekiem un medību vadītājiem. 2017. gada rudenī apmācības tiek plānotas arī Grobiņā. Nenokavē pieteikšanos!
2017-05-02
Trešdien, 26. aprīlī, Priekules kultūras namā notika informatīvais seminārs par lauku uzņēmējiem aktuālajiem jautājumiem. Pielikumā ir pieejami prezentāciju materiāli.
2017-03-23
Informatīvais materiāls platību maksājumu saņemšanai 2017. gadā
2017-03-23
Nolūkā pilnveidot atsevišķus tiešā atbalsta maksāšanas piemērošanas noteikumus, valdība otrdien, 14.martā, akceptēja grozījumus šo maksājumu piešķiršanas kārtībā lauksaimniekiem.
2017-03-23
Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests (LAD) atgādina, ka sākot ar 2015. gadu, platību maksājumu saņemšanai pilnā apjomā, ir jāievēro zaļināšanas prasības. Nosacījumi paliek spēkā, piesakoties platību maksājumu saņemšanai 2017. gadā. Lūdzu, iepazīstieties ar zaļināšanas prasībām, lai, nepieciešamības gadījumā, saimniecībā nodrošinātu atbilstošu sējumu struktūru.
2017-02-14
LLKC mājas lapā pieejamas tehnisko pakalpojumu cenas par 2016. gadu.
Pasākumu kalendārs

Vai uzskatāt, ka gada tumšajā laikā jālieto atstarotāji?

Rezultāti