Priekules Mūzikas un mākslas skola

 Skolas iela 12, Priekule, Priekules novads, LV3434, tālrunis-fakss 63461417, priekulesmms@priekulesnovads.lv

 

Direktore Inita Rubeze, tālrunis 22008528

www.priekulemums.lv

 Izglītības programmas

Mūzikas un mākslas skola ir profesionālās ievirzes izglītības iestāde mūzikas un mākslas programmu apguvei. Skola īsteno šādas licenzētas izglītības programmas:

Mūzikas nodaļā:

 • Klavierspēle;
 • Vijoļspēle;
 • Akordeona spēle;
 • Ģitāras spēle;
 • Pūšaminstrumentu (flautas, klarnetes, saksofona, trompetes, mežraga, eifonija, tubas) spēle;
 • Sitamo instrumentu spēle;
 • Kora klase.

Mākslas nodaļā:

 • Ādas apstrāde;
 • Rokdarbi – aušana;
 • Keramika;
 • Dizains.

 

PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2019

 

Vēsture

Skola kā patstāvīga mācību iestāde darbojas no 1968. gada garnizona teritorijā, sākotnēji kā mūzikas skola.

No 1978. gada skola uzsāk mācības telpās Aizputes ielā.

1999. gadā skola kļūst par mūzikas un mākslas skolu (tiek atvērta mākslas nodaļa).

No 2008.gada mācības notiek Skolas ielā 12.

Absolvējot mūsu skolu, ir iespējams turpināt mācības mūzikas un mākslas vidusskolās, lai kļūtu par profesionāliem mūziķiem vai māksliniekiem. Pašlaik Emīla Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskolā, Liepājas Mākslas un dizaina vidusskolā, Rīgas dizaina un mākslas vidusskolā, Ventspils mūzikas vidusskolā un Latvijas Mūzikas akadēmijā mācās 10 skolas absolventi.

Skolu absolvējuši vairāk nekā 300 audzēkņi, to vidū Latvijas Nacionālās operas solistes Antra Bigača, Marina Tropina, komponists Ēriks Ēšenvalds, diriģents Mārtiņš Bergs un daudzi citi.