Uzņēmēju biedrība UK-5

Kontaktpersonas: Mārtiņš Ceriņš 
Telefons: 29184839
E-pasts: Uk-5@inbox.lv

Priekules nov., Priekule, Vaiņodes iela 4, LV-3434

Statūtos norādītie mērķi: 1. Jauno uzņēmēju konsultēšana;2. Pieredzes apmaiņa starp novada uzņēmējiem;3. Pārstāvēt uzņēmēju intereses valsts un pašvaldības ietādēs.