Aktualitātes


Pasākumu plāns no 20. līdz 28.aprīlim
2015-04-20


Īpašais piedāvājums zemniekiem: dators + internets
2015-04-23
LMT sadarbībā ar SIA LLKC no 7. aprīļa līdz 3. jūlijam piedāvā zemniekiem izdevīgi iegādāties kādu no 4 datoru modeļiem kopā ar LMT internetu bez apjoma ierobežojuma.


Lauku bloku kartes un Vienoto platību maksājumu iesniegums
2015-04-23
No 20. aprīļa līdz 1. maijam var saņemt lauku bloku kartes. No 20. aprīļa līdz 22. maijam lauksaimnieki var iesniegt Vienoto platību maksājumu iesniegumu.


Svinēsim Bunkas pagasta svētkus!
2015-04-23
Bunkas pagasta svētki pie Bunkas kultūras nama 1.maijā no pulksten 9.


Vakances Priekules novada pašvaldībā
2015-04-10
Priekules novada pašvaldība AICINA DARBĀ projektu koordinatoru, Būvvaldes vadītāju un būvinspektoru.


Dabas lieguma "Ruņupes ieleja" dabas aizsardzības plāns
2015-03-19
Dabas aizsardzības plānu Latvijas Dabas fonds izstrādā projekta "Dabas aizsardzības plāna izstrāde dabas liegumam "Ruņupes ieleja"" ietvaros, kuru finansē Latvijas Vides aizsardzības fonds un Priekules novada pašvaldība.


Priekules novada pašvaldība izsludina trīs konkursus uz aktivitātēm
2015-03-31
Projekta pieteikumu jāiesniedz ne vēlāk kā līdz 2015.gada 30.aprīlim pulksten 16.


Mainīti darba laiki darbiniekiem pagastu pārvaldēs
2015-03-18
Mainīti darba laiki: Priekules novada Dzimtsarakstu nodaļai, Priekules novada pašvaldības iedzīvotāju reģistrācijas speciālistei, Priekules bibliotēkai; Kalētu pagasta pārvaldes sekretārei un tautas nama vadītājai; Bunkas pagasta pārvaldes sekretārei; Gramzdas pagasta pārvaldes sekretārei.


Publiskajai apspriešanai nodod Priekules novada teritorijas plānojumu
2015-03-30
Saskaņā ar Priekules novada pašvaldības domes lēmumu „Par Priekules novada teritorijas plānojuma 2015.-2026.gadam 1.redakcijas publisko apspriešanu”, sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai tiek nodota plānojuma pirmā redakcija.


NVA aicina darba devējus pieteikt darba vietas skolēniem vasaras brīvlaikā
2015-04-21
Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) pieņem darba devēju pieteikumus dalībai skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā, kas tiks īstenots no 1. jūnija līdz 31. augustam.


Lielā pavasara ekskursija
2015-04-20
Aicinām pieteikties Lielajai pavasara ekskursijai kopā ar Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidentu Ojāru Spārīti


Gramzdas skolas darbinieki un absolventi svinēs skolas 170 gadu jubileju
2015-04-15
Lai bijušajiem skolēniem un skolotājiem nepagaistu atmiņas par skolu, jau 23. maijā pulcēsimies absolventu salidojumā un skolas jubilejas svinībās.


Notiks Krotes pamatskolas absolventu salidojums
2015-04-08
30.maijā Krotes Kronvalda Ata pamatskolā absolventu salidojums "Izglītībai Krotē 200" jeb "Anno 1815".


Virgas pamatskolai -140
2015-03-24
Aicināti visi skolas absolventi un bijušie darbinieki satikties skolā 6.jūnijā pulksten 18.


Notiek sabiedriskā apspriešana par ĢMO audzēšanu
2015-03-20
Priekules novada pašvaldības dome ar 2015.gada 26.februāra lēmumu paziņo par nodomu noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai visā Priekules novada teritorijā un izsludina sabiedrisko apspriešanu līdz 2015.gada 27.aprīlim.


Nomā nodod telpas
2015-03-12
Komercdarbībai nomā nodod telpas Aizputes ielā 6, Priekulē.


Priekules pilsētā brīvi pieejamie dzīvokļi
2015-04-07
Priekules pilsētā brīvi pieejamie dzīvokļi. Saraksts atjaunots 07.04.2015.


ES struktūrfondu aktivitātes un aktualitātes finansējuma piesaistīšanai
2015-01-23


AS „Swedbank” informē!
2012-01-06
Katra mēneša pirmās un trešās nedēļas trešdienā no pulksten 13 līdz 14.30 AS „Swedbank” darbinieks apkalpos Priekules novada iedzīvotājus domes telpās (bibliotēkā).


Aicinām darbā
2015-04-10
Pasākumu kalendārs
Aprīlis, 2015
POTCPkSSv
12
19
202226
29