Virgas

 

VIRGAS VESELĪBAS CENTRS:

"Liepsalas", Virgas pagasts, Dienvidkurzemes novads, LV-3433

Ambulatorās medicīnas māsa: Sarmīte Eidinta, tel. 63454924, mob. 29324890

Pieņemšana: 8:30 - 12:30

Vizītes mājās pēc pulksten 12:30

 

Virgas veselības aprūpes centrā nodrošināta vides pieejamība pacientiem ar īpašām vajadzībām saskaņā ar MK 2009.gada 20.janvāra Noteikumiem par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām.