25.04.2019. domes sēde (protokols Nr. 5)
25.04.2019. domes sēdes audioieraksts
25.04.2019. domes sēdes protokols
1
Pasākumu kalendārs