Domes sēdes

 

 

KOMITEJU UN DOMES SĒDES J A N V Ā R Ī

         

7.janvārī plkst. 9.00 Ārkārtas domes sēde 

14.janvārī Veselības un sociālo jautājumu komitejas sēde (nenotiks)

14.janvārī plkst. 9:00 Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde

16.janvārī  plkst. 9.00 Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēde

  16.janvārī plkst.9.30 Finanšu komitejas sēde

 23.janvārī plkst. 9:00 DOMES sēde

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasākumu kalendārs