Domes sēdes

 

 

 

 KOMITEJU UN DOMES SĒDES D E C E M B R Ī

 

  • 5.decembrī plkst. 9:00     Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde
  • 5.decembrī plkst. 10:30     Veselības un sociālo jautājumu komitejas sēde
  • 12. decembrī  plkst. 9.00     Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēde
  • 12.decembrī plkst. 10.30     Finanšu komitejas sēde
  • 19.decembrī plkst. 9.00       DOMES sēde

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasākumu kalendārs