28.02.2019. domes sēde (protokols Nr. 2)
28.02.2019. domes sēdes audioieraksts
28.02.2019. domes sēdes protokols
1
Pasākumu kalendārs