Virgas pagasta Purmsātu bibliotēka

Darba laiks

Pirmdienās no pulksten 9 līdz 16.

Trešdienās no pulksten 9 līdz 16. 

Piektdienās no pulksten 9 līdz 15.

Kontaktinformācija

Bibliotēkas vadītāja – Krista AUZNIECE

Bibliotēkas adrese: Dārza iela 8, Purmsāti, Virgas pagasts, Dienvidkurzemes novads, LV-3485

Tālrunis: 63454891, mob. tālr.: 29666264

e-pasts:  purmsatubiblioteka@priekulesnovads.lvkrista.auzniece@inbox.lv

 

 

Par bibliotēku

Priekules novada Virgas pagasta Purmsātu bibliotēka dibināta 1946. gadā.

Lasītājiem pieejams plašs nozaru literatūras krājums, daiļliteratūras krājums, periodiskie izdevumi, kā arī navadpētniecības materiāli par Virgas pagastu.

Īpašu gaisotni bibliotēkā rada ikmēneša izstādes. Lasītavā tiek rīkotas dažādas tikšanās un dzejas dienas un citi pasākumi.

Bibliotēkā bezmaksas lietošanā pieejamas datubāzes LETONIKA, Laikrakstu bibliotēka News.lv., Liepājas reģiona kopkatalogs.

Ar projektu ERAF, „3td”un PIPP atbalstu bibliotēkas lietotājiem iekārtotas četras datora darba vietas.

2015. gadā publisko bibliotēku akreditācijas komisija bibliotēkai piešķīra vietējās nozīmes bibliotēkas statusu.