Priekules Kultūras nams

Peldu iela 1, Priekule, Dienvidkurzemes novads, LV-3434

Tālrunis 63461373, e-pasts kulturasnams@priekulesnovads.lv

Direktore Rigonda Džeriņa, tālrunis 26260526, rigonda.dzerina@inbox.lv 
Mākslinieciskā vadītāja Liena Braže, tālrunis 29163439, lienabraze@inbox.lv
 

 

 

PAŠDARBĪBAS KOLEKTĪVI

KOLEKTĪVS

DIENA

LAIKS

VIETA

Senioru vokālais ansamblis „Zilais lakatiņš”

Vadītāja Skaidra Klasiņa

 

Otrdienās

 

Pulksten 17

 

Priekules kultūras nams

Sieviešu koris „Priekule”

Diriģente Gunta Vite Kormeistare Skaidra Klasiņa Koncertmeistare Inita Rubeze

 

Otrdienās

 

Pulksten 19

 

Priekules kultūras nams

Bērnu muzikāli teatrālā deju studija „Ķiņķēziņi”

Vadītājas Rigonda Džeriņa, Liena Braže, Jana Fromane

Pirmdienās,

 trešdienās

No pulksten 17 – 21

No 17 - 20

 

Priekules kultūras nams

Dramatiskais kolektīvs 

Režisors Varis Siliņš

 

Otrdienās

 

Pulksten 19

 

Priekules kultūras nams

Vidējās paaudzes deju kolektīvs ,,DUVZARE’’

Vadītāja Inga Leive - Levite

 

Ceturtdienās

Svētdienās

 

Pulksten 19

Pulksten 16

 

Priekules kultūras nams

Eiropas senioru deju kopa „Valceris”

Vadītāja Inguna Zēģelniece

 

Ceturtdienās

 

Pulksten 17

 

Priekules kultūras nams

Bērnu popgrupa

,,PIPARI’’

Vadītāja Inta Gruntmane

 

 

Pirmdienās

 

Pulksten 18

 

Priekules kultūras nams

Radošā apvienība „Saspraude”

Vadītāja Kristīne Cukura

 

Piektdienās

 

Pulksten 18

 

Priekules mūzikas un mākslas skolā

 

  

PRIEKULES SIEVIEŠU KORIS.

PRIEKULES VIDĒJĀS PAAUDZES KOLEKTĪVS.

BĒRNU MUZIKĀLI TEATRĀLĀ DEJU STUDIJA ''ĶIŅĶĒZIŅI''. 

DRĀMAS KOPA.

 

SENIORU EIROPAS DEJU KOPA „VALCERIS”.