Priekules novada sporta klubs

 Kontaktpersonas: Mārtiņš Mikāls 
Telefons: 28631995
E-pasts: martins.mikals@inbox.lv

Priekules nov., Priekule, Aizputes iela 1, LV-3434

Statūtos norādītie mērķi: Priekules novada iedzīvotāju un viesu, kluba biedru un citu cilvēku, īpaši jauniešu, brīvā laika lietderīgas izmantošanas sekmēšana, viņu veselības nostiprināšana un fiziskās sagatavotības pilnveidošana, fiziski aktīva, veselīga dzīvesveida popularizēšana;Veselīgas atpūtas organizēšana, fizisko un garīgo spēju atjaunošanai un palielināšanai, augstu rezultātu sasniegšanai sportā;Futbola, basketbola, volejbola un citu sporta veidu popularizēšana;Jauniešu iesaistīšana regulārās sporta un aktīvās atpūtas nodarbībās;Demokrātijas, vispārcilvēcisko vērtību ievērošana fiziskajā audzināšanā, sporta un citās dzīves sfērās, kluba biedru radošas darbības, profesionālas izaugsmes un zināšanu veicināšana sporta jomā;Kluba komandas veidošana un piedalīšanās pauerliftinga, un citu sporta veidu sacensībās;Pauerliftinga attīstības, augstu sportisku rezultātu sasniegšanas sekmēšana organizatoriski, metodoloģiski un praktiski sadarbojoties ar sporta veidu federācijām, kā arī citiem spēka sporta veidu klubiem Latvijā;Fizisko aktivitāšu programmas izstrādāšana sievietēm un bērniem, iesaistot aktīvā sporta dzīves veidā;Projektu izstrāde sporta kluba attīstībai un labāku rezultātu sasniegšanai, kā arī kluba darbības popularizēšanai;Jauniešu integrēšanās sabiedrībā veicināšana;Sporta un aktīvās atpūtas vides veidošana novadā ar mērķi novērst jauniešu masveida aizplūšanu darba meklējumos uz ārzemēm;Priekules novada čempionātu organizēšana.