Jaunieši

Priekules novada jaunieši tiekas, lai strādātu un atpūstos.

Priekules daudzfunkcionālajā sporta hallē 2011.gada 1. jūlijā notika projekta „Jaunieši – Priekules novada attīstībai!”, kurš ilga divas dienas, atklāšana. Tās ietvaros tika organizēta jauniešu tikšanās ar novada deputātiem, pārvalžu un iestāžu vadītājiem, draudzības spēles Virgā un ekskursija uz novada jaunatnes centriem. Diskusiju vadīja jauniešu biedrības „NEXT” pārstāvis no Aizputes – Vilis Brūveris. Viņš savulaik darbojies Sarkanajā Krustā, kura laikā sapratis, kas ir līdzdalība un cik svarīgi ir iesaistīt citus, jo šī organizācija risina daudzus sabiedrībai aktuālus jautājumus gan labdarības jomā, gan veselības aizsardzībā. „Tā kā tā ir starptautiska organizācija un es tajā darbojos, kā brīvprātīgais, tas man deva lielu pieredzi un iespēju mācīties un attīstīt savas zināšanas Līdz ar to esmu gandarīts, ka varu tālāk nodot jauniešiem savu pieredzi un pavērt pavisam citu skatījumu uz lietām, kurās, lai tās risinātu, ir nepieciešama visas sabiedrības līdzdalība. Tāpēc es arī atsaucos aicinājumam piedalīties šajā projektā un vadīt diskusiju ar politiķiem,” sarunā atklāja Vilis Brūveris. Viņš arī uzsvēra to, ka darbs ar jaunatni notiek visu laiku, jo jaunatne jau pieprasa tūlīt. Kopumā bija no „lēmējpuses” bija ieradušies 8 varas pārstāvji, kā arī Priekules Novada domes priekšsēdētāja Vija Jablonska. Jaunieši tika pārstāvēti no visiem Priekules Novada pagastiem, kā arī no Priekules pilsētas. Sarunu laikā tika izvirzītas 5 galvenās problēmas Priekules novadā jauniešu skatījumā, kuru risinājumus kopā meklēja atklātā diskusijā „Kafija ar politiķiem”, kas šobrīd ir guvusi plašu un pozitīvu atzinību arī citu organizāciju realizētajos projektos. Jaunieši par svarīgiem un būtiskiem jautājumiem, kuri prasa risinājumus, izvirzīja šādas tēmas – bezdarbs, jaunatnes darba sistēmas nepieciešamība, jaunatnes darba aktivizēšana, jauniešu līdzdalība, kā arī jauniešu aktivitāšu nodrošināšana. Kopā ar varas pārstāvjiem daudz tika diskutēts un mēģināts rast ne tikai idejiskas, bet jau arī praktiskas iespējas, lai šīs galvenās problēmas risinātu. Viens no projekta mērķiem bija izveidot Priekules jaunatnes domi, kurā būtu pārstāvji no visiem pagastiem. Līdz ar to Priekules novada jaunatnes domē tika izvirzīti – no Virgas pagasta Ilze Eidinta, no Bunkas pagasta Mārcis Puters, no Gramzdas pagasta Edgars Oliņš, no Kalētu pagasta Simona Supe, ber Priekuli pārstāvēs Mārtiņš Mikāls. Pie viņiem jaunieši varēs doties ar savām idejām un ierosinājumiem jaunatnes darba aktivizēšanai. Savukārt visi darba laikā izstrādātie priekšlikumi un idejas tiks apkopoti un pievienoti Priekules jaunatnes programmai.