Nekustamā īpašuma nodoklis

 

Nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem, kuriem nav deklarēta dzīvesvieta

 

Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 6.panta 1.⁶ daļu, kas nosaka, ka ja nodokļa maksātājs nav deklarējis dzīvesvietu likumā noteiktajā kārtībā un nav paziņojis nodokļu administrācijai adresi, kurā viņš ir sasniedzams, tad paziņojumu par administratīviem aktiem saistībā ar nekustamā īpašuma nodokli, kas izdoti pēc taksācijas gada 15. februāra, pašvaldība izvieto savā tīmekļvietnē, norādot vietu, kurā nodokļu maksātājs ar to var iepazīties.

Priekules novada pašvaldība ir izdevusi sekojošus dokumentus (skatīt tabulu - ŠEIT). Ar dokumentiem var iepazīties pie nekustamo īpašumu speciālistiem Saules ielā 1, Priekulē, tālr.63497938, 29430925, 28671972