PIEKĻŪSTAMĪBAS PAZIŅOJUMS

 

 

Tīmekļvietnes atbilstība piekļūstamības prasībām veikta (veikšanas datums):

20.01.2021.

Iestādes nosaukums:

Priekules novada pašvaldība

Tīmekļvietnes domēna nosaukums (URL):

www.priekulesnovads.lv

Tīmekļvietnes piekļūstamības pārbaudi veica
(vārds, uzvārds, amats):

Informācijas sistēmu uzturētājs Ivars Poļjaščenko

 

Tīmekļvietnes piekļūstamības pārbaudi veica
(vārds, uzvārds, amats):

Sabiedrisko attiecību speciāliste Kristīne Dundure

 

 

Novērtētās lapas

Galvenā navigācija

Pamatstruk-tūras pārbaude

Tastatūras piekļuve un vizuālais fokuss

Formu lauki un kļūdu paziņojumi

Attēlu tekstuālā alternatīva

http://priekulesnovads.lv/

Neatbilst

Neatbilst

Neatbilst

Atbilst

Neatbilst

http://priekulesnovads.lv/aktualitates

Nav attiecināms

Neatbilst

Neatbilst

Nav attiecināms

Neatbilst

http://priekulesnovads.lv/kontakti

Nav attiecināms

Neatbilst

Neatbilst

Atbilst

Nav attiecināms

http://priekulesnovads.lv/galerijas

Nav attiecināms

Neatbilst

Neatbilst

Nav attiecināms

Neatbilst

http://priekulesnovads.lv/izsoles-2020

Nav attiecināms

Neatbilst

Neatbilst

Nav attiecināms

Nav attiecināms

 

Novērtētās lapas

Virsraksti

Krāsu kontrasti

Teksta izmēra tālummaiņa

Lapu nosaukumi

Saturs, kas kustas, mirgo un zibsnī

Multimediju (audio, video) satura alternatīvas

http://priekulesnovads.lv/

Atbilst

Neatbilst

Atbilst

Atbilst

Neatbilst

Neatbilst

http://priekulesnovads.lv/aktualitates

Atbilst

Neatbilst

Atbilst

Atbilst

Nav attiecināms

Neatbilst

http://priekulesnovads.lv/kontakti

Atbilst

Neatbilst

Atbilst

Atbilst

Nav attiecināms

Neatbilst

http://priekulesnovads.lv/galerijas

Atbilst

Neatbilst

Atbilst

Atbilst

Nav attiecināms

Neatbilst

http://priekulesnovads.lv/izsoles-2020

Atbilst

Neatbilst

Atbilst

Atbilst

Nav attiecināms

Neatbilst