SabiedrībaKrotes ciemā- tautas tradīciju rituālu laukums!
2020-09-08
Bunkas pagasta Krotes ciemā vasara noslēgusies ar realizētu ieceri- teritorijā starp Krotes Kronvalda Ata pamatskolu un ciema bibliotēku ir izbūvēts tautas tradīciju rituālu laukums. Turpmāk tā būs vieta, kur Krotes ciema, Bunkas pagasta un arī novada iedzīvotājiem un viesiem folkloras kopa “Traistēni” ierādīs latvju godus...


Paziņojums par Priekules novada Teritorijas plānojuma grozījumu 3.0 redakcijas apstiprināšanu un nodošanu publiskajai apspriešanai
2020-09-08
Pamatojoties uz Priekules  novada pašvaldības domes 2020.gada 27.augusta sēdes lēmumu Nr.597 (protokols Nr.11, 86.punkts), laika posmā no 2020.gada 8.septembra līdz 29.septembrim (ieskaitot), tiek organizēta Priekules novada pašvaldības Teritorijas plānojuma grozījumu  3.0 redakcijas publiskā apspriešana...


Velosipēdiem jauna māja!
2020-09-04
Kā jau rakstījām informatīvā izdevuma augusta numurā, pašvaldība realizē Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklāta projektu iesniegumu konkursa projektu “Velo statīva ar jumtiņu iegāde- jaunās paaudzes velo kultūras uzlabošanai”, Nr.20-02-AL13-A019.2203-000009. Tajā paredzēts iegādāties velo statīvu ar jumtiņu 30 velosipēdu novietošanai un videokameru velo statīva novērošanai...


Kalētu mežaparkā PRIEDIENS uzstādītas jaunas skulptūras un tualete
2020-08-12
Jūlija beigas un augusta sākums sācies ar lieliem darbiem Kalētu mežaparkā Priediens. Projektu īsteno KPR un Kalētu pagasta pārvalde, kas ir viena no 6 pašvaldībām Kurzemē, kas piedalās projektā ar mērķi uzlabot savu dabas taku vides pieejamību...


Projekts “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Priekules novadā” būvdarbu
2020-08-06


Priekulē radīs apstākļus velo kultūras uzlabošanai
2020-07-31
Priekules novadā šī gada vasara ir bagāta ar daudziem dažādiem, mazākiem un lielākiem projektiem. Viens no tiem ir Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas...


Izplatītākie mīti un stereotipi par cilvēkiem ar GRT: Mīts Nr.8
2020-07-24
Mīti un stereotipi, ar kādiem cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem jeb GRT ikdienā jāsaskaras


Uzlabos Bunkas kultūras nama aprīkojumu
2020-07-15
Vasaras saulgrieži Bunkas kultūras namam nesa priecīgu vēsti, jo tika saņemts Lauku atbalsta dienesta lēmums par Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda...


Biedrībām un nodibinājumiem ir iespēja startēt Aktīvo iedzīvotāju fonda projektu konkursos
2020-07-08
Biedrībām un nodibinājumiem ir iespēja startēt Aktīvo iedzīvotāju fonda projektu konkursos


Jaunatnes iniciatīvas projekta “ Brīvlaika radošās dienas” laikā no 01.02.2019. līdz 30.06.2020.
2020-06-29


Paziņojums par Priekules novada Teritorijas plānojuma grozījumu 2.0 redakcijas apstiprināšanu un nodošanu publiskajai apspriešanai
2020-06-17
Pamatojoties uz Priekules novada pašvaldības domes 2020.gada 30.aprīļa sēdes lēmumu Nr.229 (protokols Nr.6, 2.punkts), laika posmā no 2020.gada 25.jūnija līdz 16.jūlijam (ieskaitot), tiek organizēta Priekules novada pašvaldības Teritorijas plānojuma grozījumu 2.0 redakcijas publiskā apspriešana...


Kurzemē aug bērnu ar FT vecāku pieprasījums pēc atbalsta un pašvaldību iespējas tā nodrošināšanai
2020-06-16
Pēdējo 3 gadu laikā audzis gan pašvaldību nodrošināto sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu apmērs Kurzemē dzīvojošajiem bērniem ar funkcionāliem traucējumiem jeb FT un viņu vecākiem, gan arī vecāku pieprasījums pēc pašvaldības atbalsta šo pakalpojumu saņemšanā, liecina Kurzemes plānošanas reģiona apkopotā informācija. 2019.gada beigās gan projekta “Kurzeme visiem” ietvaros, gan pašu pašvaldību apmaksātus sociālos pakalpojumus kopumā Kurzemē saņēma aptuveni 400 bērni ar FT...


Godinot komunistiskā genocīda represijas upurus un Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekus Priekules novadā
2020-06-14


Būvdarbi pie gadskārtu godu un tautas tradīciju rituālu laukuma Krotē turpinās
2020-06-11


Jūlijā tiks atklātas jaunās Kalētu sociālā atbalsta centra un feldšeru punkta telpas
2020-06-11


GRT - Mīts #Nr.7
2020-06-09
Mīti un stereotipi, ar kādiem cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem jeb GRT ikdienā jāsaskaras


Projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” rezultāti
2020-06-04
2020.gada 29.maijā ar projektu konkursā “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” saņemto projektu pieteikumu nosacījumu izpildes izvērtēšanu ir kļuvis zināms projektu konkursa uzvarētājs...


Aug sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu saņemšanas iespējas Kurzemē
2020-05-19
Pēdējo trīs gadu laikā kurzemniekiem pieejamais sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu (SBSP) klāsts kļuvis plašāks - ne tikai izveidotas jaunas pakalpojumu sniegšanas vietas, bet arī sociālie dienesti un atsevišķi pakalpojumu sniedzēji ir dažādojuši pakalpojumu klāstu, liecina Kurzemes plānošanas reģiona veiktais deinstitucionalizācijas plāna 2017.- 2020. gadam ieviešanas progresa izvērtējums...


Turpinās dienas aprūpes centra un specializēto darbnīcu izveides projekta īstenošana
2020-05-11
Priekules novada pašvaldība turpina īstenot projektu “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Priekules novadā”...


Sāksies projekta “Teritorijas daļējs labiekārtojums, gadskārtu godu un tautas tradīciju rituālu laukums Krotē, Bunkas pagastā, Priekules novadā” realizācija!
2020-04-29