Sabiedrība

Paziņojums par Priekules novada Teritorijas plānojuma grozījumu 4.0 redakcijas apstiprināšanu un nodošanu publiskajai apspriešanai

Pamatojoties uz Priekules novada pašvaldības domes 2021.gada 29.aprīļa sēdes lēmumu Nr.305 (protokols Nr.7, 81.punkts), laika posmā no 2021.gada 30.augusta līdz 19.septembrim (ieskaitot), tiek organizēta Priekules novada Teritorijas plānojuma grozījumu 4.0 redakcijas publiskā apspriešana, dokuments publicēts pirms apspriešanas teritorijas attīstības plānošanas sistēmā “TAPIS” 2021.gada 6.maijā un tā saturs pieejams jebkuram interesentam “TAPIS” publiskajā daļā Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā ĢeoLatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Teritorijas plānojuma grozījumi ir ilgtermiņa plānošanas dokuments, kurā tiek precizēts funkcionālais zonējums, prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei reformētā Priekules novada teritorijā.

Ar Teritorijas plānojuma grozījumu 4.0 redakcijas DRUKĀTIEM MATERIĀLIEM, laika posmā no 2021.gada 30.augusta līdz 19.septembrim (ieskaitot), aicinām iepazīties reformētā Priekules novada pašvaldības administrācijas ēkā, Saules iela 1, Priekule, Dienvidkurzemes novads, LV 3434:

  • Pirmdienās, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās 08:00-12:00 un 12:45 – 17:00;
  • Piektdienās  08:00-12:00 un 12:30 -15:30.

Interesentiem iespējams pieteikt individuālu konsultāciju/tikšanos zvanot Priekules novada attīstības plānošanas nodaļas vadītājai U. Ržepickai (+371 26101674).

Ar Teritorijas plānojuma grozījumu 4.0 redakcijas ELEKTRONISKO versiju, laika posmā no 2021.gada  30.augusta līdz 19.septembrim (ieskaitot), aicinām iepazīties mājas lapā www.priekulesnovads.lv (sadaļā “Pašvaldība” -> “Dokumenti” -> “Priekules novada teritorijas plānojums” vai ŠEIT) un Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas vietnē https://tapis.gov.lv/ reģistrētiem lietotājiem vai publiskajā daļā Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā ĢeoLatvija.lv sadaļā „Teritorijas attīstības plānošana”.

RAKSTISKUS KOMENTĀRUS UN PRIEKŠLIKUMUS par  Teritorijas plānojuma grozījumu 4.0 redakciju, laika posmā no 2021.gada  30.augusta līdz 19.septembrim (ieskaitot), aicinām sniegt sekojošos veidos:

  • Klātienē reformētā Priekules novada pašvaldības administrācijas ēkā, Saules iela 1, Priekule, Dienvidkurzemes novads, LV 3434;
  • Klātienē jebkurā Priekules novada teritorijas pagasta pārvaldē (Bunkas, Gramzdas, Kalētu un Virgas pagastu pārvaldēs);
  • Sūtot pa pastu uz adresi: Dienvidkurzemes novada pašvaldība, Lielā iela 76, Grobiņa, Dienvidkurzemes nov., LV-3430;
  • Sūtot elektroniski uz e-pasta adresi: pasts@dkn.lv.

Priekules novada teritorijas plānojuma grozījumu 4.0 redakcijas  SABIEDRISKĀS APSPRIEDES SANĀKSME norisināsies 2021.gada 2.septembrī plkst.18:00 Priekules kultūras nams, Peldu iela 1, Priekule, Dienvidkurzemes nov., ievērojot COVID-19 noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus- līdzi jāņem digitālais COVID-19 sertifikāts (apliecinājums tam, ka persona ir vakcinējusies pret COVID-19, veikusi COVID-19 analīzes, vai arī ir izslimojusi COVID-19) un personu apliecinošs dokuments.

Aicinājumu Priekules novada iedzīvotājiem ierasties uz šo sanāksmi saņemsiet arī reizē ar augusta mēneša Dienvidkurzemes novada informatīvo izdevumu savās pasta kastītēs!

AICINAM IEDZĪVOTĀJUS BŪT AKTĪVIEM UN IESAISTĪTIES PLĀNOŠANAS DOKUMENTA IZSTRĀDĒ, KAS NOSAKA PRASĪBAS REFORMĒTĀ PRIEKULES NOVADA TERITORIJAS IZMANTOŠANAI!

Apmeklējot publiskās apspriešanas sanāksmi un iepazīstoties ar Priekules novada teritorijas plānojuma grozījumu 4.0 redakcijas materiāliem klātienē, aicinām iedzīvotājus ievērot COVID-19 epidemioloģiskās drošības pasākumus!

 

25.08.2021.

Kontaktpersona:

Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja

Una Ržepicka tālr.: 63497939, 26101674

e-pasts.: una.rzepicka@priekulesnovads.lv

 

 

Atpakaļ