Smaidiņi

 Kontaktpersonas: Krista Sandere
Telefons: 26818854
E-pasts: sanderekrista@inbox.lv

Dārza iela 8, Purmsāti, Virgas pag., Priekules nov., LV-3485, LV-3485

Statūtos norādītie mērķi: 1. veicināt jauniešu iniciatīvas un līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē;2. atbalstīt un veicināt jauniešu iniciatīvas, radot labvēlīgus apstākļus viņu intelektuālajai un radošajai attīstībai;3. nodrošināt jauniešiem iespēju iegūt dzīvē nepieciešamās prasmes, zināšanas un kompetences neformālās izglītības ceļā;4. nodrošināt jauniešiem iespēju lietderīgi izmantot brīvo laiku;5. nodrošināt jauniešiem viņu attīstības vajadzībām atbilstošas informācijas pieejamību.