Uzņēmējdarbība novadā

“Priekules novada uzņēmēju kataloga” izveide 

Priekules novada uzņēmēju klubs “UK-5” aicina visus novada ražotājus, mājražotājus, saimniecības un citus saimnieciskās darbības veicējus iesaistīties kopēja “Priekules novada uzņēmēju kataloga” izveidē.

Tas ir nepieciešams, lai veicinātu novada un blakus novadu uzņēmēju sadarbību, iedzīvotāju informētību par iespējām iegādāties nepieciešamo no vietējiem ražojumiem un izmantot to pakalpojumus.

Visus, kas vēlas informāciju par sevi un savu piedāvājumu, iekļaut kopējā katalogā, aicinām atsūtīt pieteikumu, norādot šādu informāciju:

o   Nosaukums vai vārds, uzvārds.

o   Apraksts (5 – 10 teikumi). Vispārīga informācija par Jums.

o   Piedāvāto produktu un/ vai pakalpojumu apraksts.

o   Kontaktinformācija.

o   Lūgums atsūtīt fotogrāfijas un logo (ja ir) uz e-pastu uk-5@inbox.lv.

 

Pieteikumu var iesniegt, izmantojot vienu no minētajām iespējām:

o   aizpildot, elektronisku pieteikumu formu – šeit >>

o   atsūtot informāciju uz e-pastu: uk-5@inbox.lv vai

 o   zvanot Mārtiņam Ceriņam pa tālr. 29184839 vai Aleksejam Kačanovam pa tālr. 26597312. 

 

Priekules novada Uzņēmumu katalogs lejuplādei>>>

 


Dažas informācijas ieguves iespējas par Priekules novada uzņēmumiem biznesa uzziņu portālos:

www.zl.lv     www.1188.lv     www.zo.lv    - www.firmas.lv


 

 

Informācija par sadaļu "Uzņēmējdarbība novadā"

Šajā sadaļā tiek ievietota:

  • Bezmaksas informācija par Priekules novada uzņēmumiem (komercsabiedrībām, saimniecībām, individuālā darba veicējiem, mājražotājiem, amatniekiem u.c.).
  • Bezmaksas informācija par nekustamiem īpašumiem, kuri tiek piedāvāti uzņēmējdarbības attīstībai. Ir iespēja ievietot informāciju par meklētajiem nekustamajiem īpašumiem.

Ja vēlaties, lai informācija arī par Jums tiktu ievietota novada mājas lapā, lūdzam, atsūtīt sekojošu informāciju:

1.       Uzņēmuma / saimniecības nosaukums vai vārds, uzvārds individuālā darba veicējam;

2.       Adrese;

3.       Kontaktpersona, amats;

4.       Kontaktinformācija (tālruņa numurs, e-pasta adrese, mājas lapa u.c.);

5.       Darbības veids un īss apraksts (izveides un attīstības vēsture, darbības mērķi, uzdevumi, ja ir – darba laiks, u.c. informācija, kas raksturo Jūsu darbību);

6.       Piedāvātās preces un/vai pakalpojumi;

7.       Uzņēmumu un/ vai produkciju raksturojošas fotogrāfijas.

 

Apraksta sagatavošanai varat izmantot sekojošu anketu - šeit >>

 

Jebkuru informāciju lūgums elektroniski atsūtīt uz e-pasta adresi - irina.gintere@llkc.lv vai klātienē iesniegt Priekules novada domē.

 

Ja rodas kādi jautājumi vai nepieciešams veikt labojumus jau esošajā informācijā, sazinieties ar Irinu Ginteri, SIA LLKC Priekules novada lauku attīstības konsultanti (tālr.  28310484, e-pasts: irina.gintere@llkc.lv).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasākumu kalendārs