Nekustamo īpašumu piedāvājums

Īpašumu piedāvājumu skatīt apakšsadaļās.

Sīkāku informāciju sniegs zemes lietu speciālistes llze Lācīte (tel. 63497938) un Marina Kokovihina (29430925). 

 

 

Pasākumu kalendārs

Vai uzskatāt, ka gada tumšajā laikā jālieto atstarotāji?

Rezultāti