Bunkas sporta klubs

Kontaktpersonas: Sandis Sālavs, Egita Ziņģe
Telefons: 29131420
E-pasts: egitaz21@inbox.lv

Priekules nov., Bunkas pag., "Bunkas kultūras nams", LV-3446

Statūtos norādītie mērķi: Bunkas pagasta iedzīvotāju un viesu, kluba biedru un citu cilvēku, īpaši jauniešu, brīvā laika lietderīgas izmantošanas sekmēšana, viņu veselības nostiprināšana un fiziskās sagatavotības pilnveidošana, fiziski aktīva, veselīga dzīvesveida popularizēšana;Veselīgas atpūtas organizēšana, fizisko un garīgo spēju atjaunošanai un palielināšanai, augstu rezultātu sasniegšanai sportā;Futbola, basketbola, volejbola un citu sporta veidu popularizēšana;Jauniešu iesaistīšana regulārās sporta un aktīvas atpūtas nodarbībās;Demokrātijas, vispārcilvēcisko vērtību ievērošana fiziskajā audzināšanā, sporta un citās dzīves sfērās, kluba biedru radošas darbības, profesionālās izaugsmes un zināšanu veicināšana sporta jomā;Kluba komandas veidošana un piedalīšanās pauerliftinga, un citu sporta veidu sacensībās;Pauerliftinga attīstības, augstu sportisku rezultātu sasniegšanas sekmēšana organizatoriski, metodoloģiski un praktiski sadarbojoties ar sporta veidu federācijām, kā arī citiem spēka sporta veidu klubiem Latvijā;Fizisko aktivitāšu programmas izstrādāšana sievietēm un bērniem, iesaistot aktīvā sporta dzīves veidā;Projektu izstrāde sporta kluba attīstībai un labāku rezultātu sasniegšanai, kā arī kluba darbības popularizēšanai;Jauniešu integrēšanās sabiedrībā veicināšana;Sporta aktīvas atpūtas vides veidošana pagastā ar mērķi novērst jauniešu masveida aizplūšanu darba meklējumos uz ārzemēm.