Kultūra

 

 

 

PRIEKULES NOVADA KULTŪRAS 2019. GADA PASĀKUMU PLĀNS lejuplādei 

 

PRIEKULES NOVADA

KULTŪRAS NOTIKUMU un SARĪKOJUMU PLĀNS

“PRIEKULES NOVADS – LATVIJAI”

2019

                               

DATUMS

VIETA

PASĀKUMS

JANVĀRIS - BARIKĀDES

1.-4.janvāris

Paplakas izst.zāle

“ASTOŅPADSMIT STĀSTI LATVIJAI” – izstāde

7.-18.janvāris

Priekules KN

“ASTOŅPADSMIT STĀSTI LATVIJAI” - izstāde

22.janv.-2.febr.

Krotes bibliotēkā

“ASTOŅPADSMIT STĀSTI LATVIJAI” - izstāde

2.janvārī

Bunkas bibliotēkā

Floristikas izstāde “VĀZES, VĀZĪTES” atklāšana

5. janvārī

Bunkas KN

Starpnovadu BĒRNU DEJU KOLEKTĪVU sadancošanās (Priekules, Durbes, Aizputes, Skrundas novadi ~ 200 dalībnieku)

dalībnieku ballīte ar „Svinam kopā”

18. janvārī

Purmsātu muižā

“PLECU PIE PLECA” – barikāžu atmiņu vakars

26.janvārī

Kalētu TN

MASKU BALLE  “Ziemas pasaka”

28.janvārī

Kalētu bibliotēkā

Tikšanās ar rakstnieci Lauru DREIŽI

janvāris

Gramzdas TN

“SAPŅU ĶĒRĀJI” – radošās darbnīcas

janvārī

Virgas bibliotēkā

Nodarbība pirmskolas vecuma bērniem, sadarbojoties skolai ar bibliotēku.

janvārī

Gramzdas bibliotēkā

Lasītāju klubiņa saiets

janvārī

Kalētu bibliotēka

Ceļojumu piezīmes” - pēcpusdienu cikls.  Interesantu ārzemju ceļojumu pieredze.

janvāris - decembris

Purmsātu bibliotēka

“Grāmatu starts” – pirmskolas vecuma bērniem

FEBRUĀRIS – PRIEKULEI 91, GRAMZDAS NACIONĀLAJAM TEĀTRIM 5

04.02. – 15.02.

Kalētu KZ

“ASTOŅPADSMIT STĀSTI LATVIJAI” - izstāde

1.februārī

Purmsātu BLC

Sveču diena: izstāde, draudzības sveces liešana, sveču krāsu nozīme

2.februārī

Priekules KN

Deju studijas “Ķinķēziņi” un draugu DISCO, sagaidot pilsētas jubileju.

5.februārī

Gramzdas bibliotēka

Pa lāsei prieka Gramzdas pagastā” –

tikšanās ar grāmatas autoru kolektīvu.

8.februārī

Kalētu TN

Meteņdiena “Vizu, vizu, Metenīti…”

9.februārī

Priekules KN

Sarīkojums PRIEKULES PILSĒTAI – 91 !

9.februārī

Bunkas KN

Priekules novada talantu parāde – skate

Muzicē – Renārs JUZUPS

14.februārī

Kalētu TN

Seniori Valentīna dienā… “Sirsnīgā noskaņā”

16.februārī

Bunkas KN

SVĒTKI MĪLESTĪBAI ar muzikālo apvienību “TRANZĪTS”

16.februāris

Gramzdas TN

Gramzdas Nacionālajam teātrim – 5

(filma par kolektīvu, tikšanās ar skatītājiem)

16.februārī

Pārrobežu sadarbība

Lietuvas neatkarības dienā – sveiciens Lietuvai.

22.februārī

Priekules KN

BALLE “Priekulei 91”

februārī

Priekules bibliotēkā

LAI TOP GAISMA!

februārī

Virgas bibliotēkā

Nodarbības pirmskolas vecuma bērniem, sadarbojoties skolai ar bibliotēku.

februārī

Gramzdas bibliotēkā

Tiekas Lasītāju klubiņa dalībnieki

MARTS – CĀLĒNS 2019, DUVZAREI 5

2.martā

Priekules KN

Koncerts “TEV, MANA PILSĒTA !”

2.martā

Purmsātu muižā

Vaiņodes amatierteātra izrāde

“Meklēju omi…opim!” 

Virgas un Vaiņodes trupu sadraudzība

7.martā

Tadaiķu bibliotēkā

“Tu esi sieviete un pelnījusi ziedus…”

tikšanās ar piparmētru namiņa saimnieci L. Dugi.

muzicē - Kristaps Šēnbergs

7.martā

Priekules KN

7. mazo vokālistu konkurss „Priekules novada CĀLĒNS-2019

8.martā

Gramzdas bibliotēkā

Starptautiskajā sieviešu dienā - grāmatas “Dimanti Tavā pagalmā” autore Gundega BIČEVSKA

8.martā

Purmsātu bibliotēkā

Sieviešu diena

9.martā

Kalētu TN

Sieviešu dienas balle “PAVASARA PLAUKUMĀ”

12.martā

Tadaiķu bibliotēkā

“Pavasara vēstnešu radīšana” - radošās darbnīcas bērniem

14.martā

Gramzdas bibliotēkā

Bibliotēku nakts. Kino, skaļā lasīšana, spēles u.c.

15.martā

Kalētu bibliotēkā

Skolēnu lasīšanas veicināšanas konkursa

“BĒRNU ŽŪIJA” noslēguma sarīkojums “Jura staļļos”

21.martā

Bunkas pagastā

6.30 pavasara saulgrieži pie Āžukalna strauta

21.martā

Priekules KN

Mildas Ozoliņas ceļojuma piezīmes Indijā.

22.martā

Bunkas KN

Tradicionālais Lejaskurzemes kolekcionāru saiets. Mūzika -  Valters Zīverts

23.martā

Virgas tradīciju namā

Represiju 70. gadskārtas piemiņai.

Tikšanās ar Latvijas Politiski represēto apvienības priekšsēdētāju Ivaru KAĻĶI - filma, koncerts.

25.martā

Priekules KN

Represiju 70. gadskārtas piemiņai.

Klusuma brīdis stacijā, muzikāla dzejas pēcpusdiena ar Ēriku VILSONU

25.martā

Krote

Represiju 70. gadskārtas piemiņai.

Ziedi pie Krotes akmens, mūzika-Edgars ZIŅĢIS

25.martā

Gramzdā

Izbraukums pie pagasta represētajiem

25.martā

Kalētu TN

Represiju 70. gadskārtas piemiņas brīdis

“Sāpe, kas nenorimst”

27.martā

Kalētu TN

Teātra dienai veltīts Kalētu senioru teātra kolektīva skecš un dziesmu koncerts

30.martā

Multihallē

6.starpnovadu deju kolektīvu LIELKONCERTS “MŪSU DUVZAREI – 5”

martā

Gramzdas TN

“Kad dejā gribas noķert pavasari” aktīvās atpūtas vakars ar mūzikas apvienību

martā

Priekules bibliotēkā

Čaklo lasītāju tikšanās

1.-31.martā

Paplakas un Virgas  bibliotēkās

Tautas lietišķās mākslas studijas “ZĪTARI” izstāde

martā

Virgas bibliotēkā

Nodarbības pirmskolas vecuma bērniem, sadarbojoties skolai ar bibliotēku.

martā

Priekules KN

Kristīnes Milleres darbu kvīlingas tehnikā izstāde “Austrumu deja”

martā

Gramzdas bibliotēkā

Tiekas Lasītāju klubiņa dalībnieki

APRĪLIS – JOKI un SIMFONISKAIS ROMANTISMS

1.-30.aprīlī

Purmsātu bibliotēkā

Tautas lietišķās mākslas studijas “ZĪTARI” izstāde

5.aprīlī

Gramzdas TN

Gramzdas pagasta SENLIETU KRĀTUVES atklāšana jaunajās telpās.

5.aprīlī

Priekules KN

Komiķa Maksima Trivaškeviča soloizrāde “Humors pa latviski”

6.aprīlī

Priekules KN

Novada senioriem “…mazliet pa jokam”

11.aprīlī pl.18.00

Bunkas KN

Liepājas Simfoniskā orķestra koncerts.

“PAVASARA ROMANTISKAIS KONCERTS”

J.Brāmsa 1.simfonija un A.Dvoržāka Čellkoncerts, diriģents - Kaspars ĀDAMSONS

solists - Ivars BEZPROZVĀNOVS  

12.aprīlī

Virgas TN

“Pagraba pavasara revīzija” – seno recepšu “augšāmcelšana” un seno virtuves rīku izstāde. Koncerts, degustācijas.

16.aprīlī

Paplakas un Virgas bibl.

Lieldienas gaidot - olu krāsošanas radošā darbnīca

20.aprīlī

Bunkas KN

Cirka studijas “Beztemata” izrāde un Lieldienu atrakcijas.

21.aprīlī

Kalētu TN

Lieldienu jampadracis “Ripo, oliņ’ ”

22.aprīlī

Priekules KN

Lieldienu jampadracis: leļļu teātra izrāde un radošās darbnīcas bērniem

22.aprīlis

Gramzdas TN

Lieldienu jampadracis ģimenēm.

leļļu teātra izrāde, radošās darbnīcas un atrakcijas

26.aprīlī

Pārrobežu sadarbība

Starptautiskajā bibliotēku nedēļā - Skodas un Priekules bibliotekāru profesionālās izaugsmes seminārs

24.aprīlī

Krotes bibliotēkā

Bibliotēku nedēļā. Tikšanās ar rakstnieci Moniku ZĪLI

24.aprīlī

Gramzdas bibliotēkā

Bibliotēku nedēļā  “Bibliotēkas - dialogs ceļā uz pārmaiņām” tikšanās ar  uzņēmēju Zigrīdu MANTEJU

25.aprīlī

Krotes bibliotēkā

Bibliotēku nedēļā – r/d  izgatavo sev GRĀMATZĪMI

25.aprīlī

Tadaiķu bibliotēkā

Bibliotēku nedēļā – tikšanās ar augu pazinēju

Vairu Kārkliņu

aprīlī

Gramzdas TN

Amatierteātra viesizrāde

aprīlis

Kalētu bibliotēka

Pēcpusdienu cikls - “Ceļojumu piezīmes” – interesantu ārzemju ceļojumu pieredze.

aprīlī

Bunkas bibliotēkā

1.nodarbība - “Zaļā skola”  ar “Savvaļas augu virtuve” autori – V.Kārkliņa

aprīlī

Priekules KN

R/B “Saspraude” darbu izstāde “Iedvesmas spārni”

aprīlī

Gramzdas bibliotēkā

Tiekas Lasītāju klubiņa dalībnieki

aprīlī

Virgas bibliotēkā

Nodarbības pirmskolas vecuma bērniem, sadarbojoties skolai ar bibliotēku.

MAIJS – PRIEKULES BRĪVPRĀTĪGAJAI ROTAI 100

3.maijā

Priekulē

Latvijas armijai 100 - Priekules BRĪVPRĀTĪGO ROTAI – 100! Patriotisks sarīkojums: Piemiņas plāksnes uzstādīšana Priekules ev.lut.baznīcā.

4.maijā

Priekules KN

Baltā galdauta svētki - Priekules jaunieši Brīvības svētkos

4.maijā

Kalētos

TVĪDA brauciens un BALTĀ GALDAUTA svētki

4.maijā

Bunkas KN

BUNKAS PAGASTA SVĒTKI

izklaide bērniem,  aktivitātes visām iedzīvotāju grupām. Dienas koncerts un balle ar MANGUĻU ģimeni.

4.maijā

Gramzdas pag.

ĢIMEŅU DIENA pa Gramzdas Mežaparka takām.

4.maijā

Pie Paplakas pagastmāja

Baltā galdauta svētki. Latvisks koncerts un pavasara zupa Virgas pagasta iedzīvotāju Brīvības svētku svinētājiem.

5.maijā

Kalētu bibliotēkā

Tikšanās ar rakstnieci un dzejnieci Andru MANFELDI

9.maijā

Priekule

“Mūsu krāsas Eiropā” – Priekules mākslas diena

10.maijā

Krotē

Sarīkojums  A.Krūkļa atcerei

…un mežābele maijā zied’’

11.maijā

Bārtas upē

Starpnovadu tūrisma laivošanas svētki 

“BĀRTAS PUMPURS - 2019”

12.maijā

Purmsātu bibliot.

Māmiņdiena.

18.maijā

Priekules KN

Koncertuzvedums GIMEŅU DIENĀ.

Ķinķēziņi, sadarbībā ar dziedošiem māksliniekiem

18.maijā

Kalētu pagastā

MUZEJU NAKTS - “Tālavas taurētājs”

25.maijā

Bunka -izbrauciens

Novada dārzu un puķu draugu ekskursija

31.maijā

Kalētu TN

BĒRNU DIENAS SVĒTKI  “Krāsainie sapņi”

maijā

Bunkas bibliotēkā

2. nodarbība “Zaļā skola”  ar “Savvaļas augu virtuve” autori – Vairu Kārkliņu

maijs

Gramzdas bibliotēka

Vasaras lasīšanas maratons. Konkursi, uzdevumi

maijā

Priekules bibliotēkā

Skolēnu lasīšanas veicināšanas konkursa  “Bērnu žūrija” noslēgums.

maijā

Virgas bibliotēkā

Nodarbības pirmskolas vecuma bērniem, sadarbojoties skolai ar bibliotēku.

maijā

Gramzdas bibliotēkā

Tiekas Lasītāju klubiņa dalībnieki

JŪNIJS – LĪGO PRIEKULES NOVADĀ

jūnijs

Priekulē un pagastos

PAR SAKOPTU PRIEKULES NOVADU!

1. kārta

2.jūnijā

Priekules novada ģimeņu dārzā

9.Priekules novada ģimeņu dārza stādīšanas svētki

7.jūnijā

Bunkas KN

6. Lejaskurzemes (~desmit novadu) senioru tikšanās

DIŽKONCERTS un ZAĻUMBALLE

muzikālā apvienība “ZEĻĻI”

7.jūnijā

Purmsātu bibl.

Lasītāju ekskursija uz Rucavas etnogrāfisko muzeju

14.jūnijā

Virgas akmens

1941.gada represēto iedzīvotāju piemiņai

14.jūnijā

Krotes bibliotēkā

1941.gada represēto iedzīvotāju piemiņai

14.jūnijā

Priekules stacijā

1941.gada represēto iedzīvotāju piemiņai

19.jūnijā

Pie Krotes skolas

VASARAS SAULGRIEŽI ar “Traistēniem”

21.jūnijā

Bunkas KN

IELĪGOŠANA ar kapelu „LUSTE” no Dobeles

21.jūnijā

Prūšu ūdenskrātuvē

“Līgo, līgo, palīgo”. Izrāde, koncerts, ugunskurs

23.jūnijā

Gramzdas parks

LĪGO GRAMZDA! - Gramzdas nacionālā teātra izrāde. Līgas un Jāņu sveikšana, loterija

23.jūnijā

Priekules KN

Priekules teātra izrāde, piedaloties lauku kapelai  un dejotājiem no DUVZARES.

23.jūnijā

Kalētu Līgo parkā

Vasaras saulgrieži “Nāc, nākdama Jāņa diena”

28.jūnijā

Virgas pagastā

“Apbrauc savu pagastiņu!” Ekskursija ar velosipēdiem: Virga – Palaka - Purmsāti

4.,11.,18.jūnijā

Tadaiķu bibliotēkā

Spēļu un aktivitāšu pēcpusdienas bērniem (otrdienās)

jūnijā

Bunkas bibliotēkā

Bērnu vasaras brīvdienu maratona radošās darbnīcas (2x)

jūnijā

Gramzdas bibliotēkā

Tiekas Lasītāju klubiņa dalībnieki

jūnijs

Gramzdas bibliotēka

Vasaras lasīšanas maratons. Konkursi, uzdevumi

jūnijā

Virgas  bibliotēkā

Jāņu ieskandināšana.

 

 

 

JŪLIJS – PAR SAKOPTU PRIEKULES NOAVDU !

10.-12.jūlijā

Visā novadā

PAR SAKOPTU PRIEKULES NOVADU !

2. kārta (laureātu noskaidrošana)

12, 26.jūlijā

Virgas pagastā

 “Apbrauc savu pagastiņu!” Ekskursija ar velosipēdiem Virga, Paplaka, Purmsāti

2., 9., 23.jūlijā

Tadaiķu bibliotēkā

Spēļu un aktivitāšu pēcpusdiena bērniem (otrdienās)

jūlijā

Kalētu bibliotēka

Pēcpusdienu cikls - “Ceļojumu piezīmes” – interesantu ārzemju ceļojumu pieredze.

jūlijā

Bunkas bibliotēkā

Bērnu vasaras brīvdienu maratona radošās darbnīcas (3x)

 26. jūlijā

 Kalētu TN 

 Aktīvās atpūtas sarīkojums “KOPĀ JAUTRĀK”

AUGUSTS – IKARA SVĒTKI

 

   

10.augustā

Priekules pilsētā

16.IKARA SVĒTKI

10.augustā

Priekules Ev.lut.baznīcā

Priekšlasījums - pētījums par Priekules Ikaru (vēsturnieks Aldis BARŠEVSKIS)

18.augustā

Virgas kapsētās

Kapu svētki

23.augustā

Bunka -izbraukums

Dārza un puķu draugu sezonas noslēgums

24.augustā

Kalētu TN

Rožu balle “PUĶU NAKTS”

31.augustā

Bunkas KN

Diena pirms skolas – jautrs pasākums bērniem ar DJ Sanita

augustā

Gramzdas mažaparkā

PANKŪKU RĪTS Gramzdas mežaparkā

augusts

Gramzdas bibliotēka

Vasaras lasīšanas maratons. Konkursi, uzdevumi

augustā

Gramzdas bibliotēkā

Tiekas Lasītāju klubiņa dalībnieki

SEPTEMBRIS – DZEJA, BALTI, LAIMĪGI LAULĀTIE

4.septembrī

Krotes bibliotēkā

Mazajiem skolniekiem pirmā satikšanās bibliotēkā

6.septembrī

Kalētu Priedienā

“Briedēns – 2019”

7.septembrī

Priekules -Vaiņodes novadi

Tūrisma rallijs

“BRAUC un PRIECĀJIES – 2019”

11.septembrī

Bunkas  KN

DZEJAS DIENA ar mūziķi un dzejnieku Juri HIRŠU (organizē Tadaiķu, Bunkas, Krotes bibliotēkas)

12.septembrī

Gramzdas bibliotēkā

DZEJAS DIENĀ dzejnieks - Egils DAMBIS

13.septembrī

Purmsātu un Virgas bibl.

DZEJAS DIENĀ dzejniece - Gundega REZEVSKA

13. septembrī

Kalētu bibliotēkā

Tikšanās ar rakstnieku Ēriku HĀNBERGU

22.septembrī

Krote

BALTU VIENĪBAS DIENA

27.septembrī

Kalētu TN

MIĶEĻDIENAS izstāde “Izgaršo rudeni”

27.septembrī

Priekules KN

LAULĀTO PĀRU BALLE

septembrī

Priekules bibliotēkā

DZEJAS DIENA

28.septembrī

Krote

Aktīvāko lasītāju ekskursija

septembrī

Virgas bibliotēkā

Nodarbības pirmskolas vecuma bērniem, sadarbojoties skolai ar bibliotēku.

septembrī

Virgas bibl.

Brauciens ar skolēniem uz Liepājas CZB dzejas d.

septembrī

Gramzdas bibliotēkā

Tiekas Lasītāju klubiņa dalībnieki

OKTOBRIS – VIVAT MUSICA ! RAŽAS LAIKS

1.oktobrī

Priekules MMS koncertzālē

Vivat musica! Koncerts Starptautiskajā Mūzikas dienā.

4.oktobrī

Priekules KN

Mākslinieciskās pašdarbības sezonas atklāšana. TEĀTRA VIESIZRĀDE

10.oktobrī

pieredzes izbrauciens

Kultūras darbinieku PROFESIJAS SVĒTKI

12.oktobrī

Kalētu TN

RAŽAS BALLE “Rudens virpulī”

15.oktobrī

Gramzdas bibliotēkā

Domājot par savām grāmatām” – tikšanās ar dzejnieci un rakstnieci Andru MANFELDI

18.oktobrī

Bunkas KN

RAŽAS SVĒTKI

26.oktobrī

Virgas tradīciju namā

Kolhoznieku balle ar konferansjē un balles mūziku

31.oktobrī

Kalētu bibliotēkā

“Grāmatu starts” – sākumskolas bērnu lasīšanas veicināšanas programma.

(3 dāvanu k-ti)

24.oktobrī

Tadaiķu bibliotēkā

Masku darbnīca bērniem pirms HELOVĪNIEM

oktobrī

Bunkas bibliotēkā

Tikšanās ar ārstu un grāmatu autoru – Anatolijs DANILĀNS

oktobris

Gramzdas TN

RUDENS BALLE

oktobris

Kalētu bibliotēka

Pēcpusdienu cikls - “Ceļojumu piezīmes” – interesantu ārzemju ceļojumu pieredze.

oktobrī

Gramzdas bibliotēkā

Tiekas Lasītāju klubiņa dalībnieki

oktobrī

Virgas bibliotēkā

Nodarbības pirmskolas vecuma bērniem, sadarbojoties skolai ar bibliotēku.

NOVEMBRIS – PATRIOTISMA LAIKS

1.novembrī

Priekules MMS

IKARA vārda dienā - 7. Vizuālās mākslas konkursa laureātu apbalvošana (Cildinājuma raksti) un koncerts

9.novembrī

Priekules KN

Dzied LEJASKURZEMES KORI

11.novembrī

Novadā

Latvijas armijas simtgadē - LĀČPLĒŠA diena

11.-15.novembri

Kalētu bibliotēka

Ziemeļvalstu literatūras nedēļa

16.novembrī

Gramzdas TN

LR NEATKARĪBAS PROKLAMĒŠANAS GADADIENĀ. Koncerts, augstāko apbalvojumu pasniegšana, sumināšana

16.novembrī

Bunkas KN

LR NEATKARĪBAS PROKLAMĒŠANAS GADADIENĀ. Koncerts, augstāko apbalvojumu pasniegšana, sumināšana

16.novembrī

Kalētu TN

LR NEATKARĪBAS PROKLAMĒŠANAS GADADIENĀ “Tev, Latvija!” Koncerts, augstāko apbalvojumu pasniegšana, sumināšana

16.novembrī

Virgas tradīciju namā

LATVIJAI – 101. Koncerts, vakara vadītāji, foto

17.novembrī

Priekules KN

Augstāko apbalvojumu pasniegšanas muzikāls sarīkojums “Priekules novads – Latvijai”

18.novembrī

Priekulē

LĀPU GĀJIENS Latvijai.

Uzsaukumi, dziesmas, salūts

24.novembrī

Virgas kapsētās

Svecīšu vakars

novembrī

Priekules bibliotēkā

Patriotisma laiks

novembrī

Gramzdas bibliotēkā

Tiekas Lasītāju klubiņa dalībnieki

11.-15.novembrī

Gramzdas bibliotēka

Ziemeļvalstu literatūras nedēļa

novembris

Priekules bibliotēka

Ziemeļvalstu literatūras nedēļā

novembrī

Virgas bibl.

Ziemeļvalstu nedēļā: Rīta stunda bērniem, Krēslas stunda - pieaugušajiem

novembrī

Virgas bibliotēkā

Nodarbības pirmskolas vecuma bērniem, sadarbojoties skolai ar bibliotēku.

DECEMBRIS – MAZU BRĪDI PIRMS…

1.decembrī

Priekulē

Adventa vainaga pirmās sveces iedegšana

5.decembrī

Gramzdas bibliotēkā

Gada noslēgums lasītājiem. Muzikāls sveiciens no Grobiņas ģitāristu ansambļa.

6.decembrī

Kalētos

Lielās egles iedegšana

7.decembrī

Priekulē

Lielās egles iedegšana

7.decembrī

Bunkas KN

Ziemassvētki cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

11. decembrī

Krotes bibliotēka

Ziemassvētku ieskaņa

14.decembrī

Bunkas KN

Ziemassvētki Senioriem. TIRDZIŅŠ.

Gulbju dīķa Jazz band. Sadraudzības pasākums

15.decembrī

Purmsātu muižā

Adventa laika koncerts ar biedrību “RUMULA”

17.decembrī

Kalētu TN

Ziemassvētki pirmskolas bērniem

“Vai tu zini, eglīte?”

20.decembrī

Purmsātu bibl.

Ziemassvētki. Lasītāji gada izskaņā

21.decembrī

Priekules KN

“BALTAIS KONCERTS”– KN kolektīvi

21.decembrī

Virgas TN

Ziemassvētku pasākums pirmsskolas vecuma bērniem ’’Rūķi nāca ciemoties -  tie atveda Ziemassvētkus!’’

25.decembrī

Kalētu TN

Ziemassvētku BALLE “Brīnumu gaidot”

25.decembrī

Bunkas KN

Ziemassvētku BALLE, grupa “Zvaigžņu lietus”

27.decembrī

Kalētu TGN

Svētku egle senioriem “Lai iedegas sveces”

27.decembrī

Gramzdas TN

Mākslinieciskās pašdarbības un draugu satikšanās atpūtas vakarā. Koncerts.

29.decembrī

Kalētu pag.

Jaungada skrējiens

31.decembrī

Gramzdas TN

Jaunā Gada sagaidīšana ar pārsteigumu iedzīvotājiem: Uguns šovs, salūts, aktīvā izklaide.

31.decembrī

Priekules KN

Jaunā Gada sagaidīšana salūts, aktīvā izklaide, balle

decembrī

Priekules KN

Mazo priekulnieku eglīte

decembrī

Priekules KN

Priekules senioru tikšanās pie eglītes

17.decembrī

Tadaiķu bibliotēkā

Ziemassvēktu koncerts. Maija KALNIŅA

decembrī

Priekules bibliot.

Rūķu darbnīcas.

decembrī

Bunkas bibliotēkā

Bērni bibliotēkā ziemas brīvdienās. Pārsteigums !

decembrī

Gramzdas bibliotēkā

Tiekas Lasītāju klubiņa dalībnieki

decembrī

Bunkas bibliotēkā

Ziemas brīvdienas bibliotēkā – nodarbības bērniem

Janvāris-decembris

Bunkas bibliotēkā

Septiņas izstādes, tikšanās ar autoriem.

decembris

Paplakas bibl.

R/D Ziemassvētku rotājumu izgatavošana

decembris

Virgas bibl.

Lasītāju ziemassvētku loterija

decembrī

Virgas bibliotēkā

Nodarbības pirmskolas vecuma bērniem, sadarbojoties skolai ar bibliotēku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

 

   

Pasākumu kalendārs