Priekule

 

Kapsētas nosaukums

Kapsētas tips

Atrašanās
vieta

Atbildīgā

Telefona numurs

 

Kapsētas digitali-zācija

Lībju kapi


Atvērta kapsēta

Priekules pilsēta

Valentīna Inne

26439578 

 

Mālkalna kapi

Daļēji slēgta kapsēta

Priekules pilsēta

Valentīna Inne 

26439578


Kapsētas karte

Pasākumu kalendārs