SIA ''PRIEKULES NAMI'' AKTUALITĀTES

2021-02-26
SIA “Priekules nami” nodrošina  Priekules  pilsētas decentralizēto kanalizācijas sistēmas reģistra uzturēšanu un atgādina, ka decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem, kuri nav veikuši reģistrāciju, ir  jāveic minētas sistēmas pirmreizējā reģistrācija. PRASĪBA ATTIECAS UZ PILSĒTAS UN PAGASTU CIEMU TERITORIJĀM.
2021-06-08
Īstenojot projektu “Ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmu pārbūve Priekules pilsētā un Priekules pagasta Saulaines ciemā”, būvdarbi tiek veikti Priekules pilsētas Liepājas, Raiņa, Vaiņodes un Ozolu ielās. Brīvības ielā tiek izbūvēti kanalizācijas pievadi...
2021-01-29
Būvdarbu veicējs SIA “Grobiņas SPMK”  martā ir atsācis darbus pie projekta  “Ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmu pārbūve Priekules pilsētā un Priekules pagasta Saulaines ciemā”...