Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai

"Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai"
Projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001